Kesän 2020 opintotarjonta

Koronatilanteen vuoksi Vaasan yliopisto tarjoaa kesän 2020 aikana aikaisempia vuosia laajemmat mahdollisuudet kesäopiskelulle.

Tälle sivulle on listattu tutkinto-opiskelijoille avoinna olevat opintojaksot, jotka on mahdollista suorittaa kesän 2020 aikana. Löydät opintojaksojen tarkemmat tiedot Lukkarista. Ilmoittaudu opintojaksoille WebOodissa.

Avoimessa yliopistossa kesällä tarjottavat opinnot löydät sivulta Avoimen yliopiston kesäopintotarjonta 2020. Huomaathan, että avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia.

Olethan yhteydessä omaohjaajaasi, kun suunnittelet kesäajan opintojasi. Selvitä etenkin opintojen hyväksilukuun liittyvät asiat hänen kanssaan, jos suoritat toisen yliopiston opintoja. Lisätietoa avoimessa yliopistossa tai kesäyliopistossa suoritettavien opintojen puolloista ja opintomaksujen korvaamisesta löydät kohdasta Sivuaineopinnot > Muualla suoritettavat opinnot.

Hallintotieteet

 • Filosofian opintojaksot
  - Opintojaksokohtaiset suoritusohjeet professori Tommi Lehtoselta (tommi.lehtonen(a)univaasa.fi), ks. opintojaksotarjonta opinto-oppaasta
 • HTK1600 European Governance
 • HTK2112 Geopolitiikka ja globaalit tilasuhteet
  - HUOM!
  Ilmoittaudu normaalisti WebOodissa, vaikka opintojakso on tarjolla myös maksullisena avoimen yliopiston opiskelijoille
 • HTK2113 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu
 • HTK2114 Utopiatutkimus aluetieteessä
 • HTK2312 Sosiaali- ja terveysoikeus
 • HTK2313 Hyvän virkakielen harjoituskurssi

Kauppatieteet

 • MARK3013 Cross Cultural Marketing Communication
 • MARK3053 Markkinoinnin asiantuntijana kehittyminen
 • JOHT3019 Project Management
 • JOHT2027 Tavoitteena kandidaatintutkielma
 • MARK2031 (KTK) ja MARK3017 (KTM) Työssä oppiminen I ja II
 • LASK1007 Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö

Muu kurssitarjonta:

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede sekä tekniikka

 • SATEB2010 Battery Energy Storages in Smart Grids
 • STAT1030 Tilastotieteen perusteet 
  - HUOM!
  Ilmoittaudu normaalisti WebOodissa, vaikka opintojakso on tarjolla myös maksullisena avoimen yliopiston opiskelijoille

Muu kurssitarjonta:

Viestintätieteet

 • VIEK2001 Terminologisen tutkimuksen perusteet
 • VIEK2013 Sosiaalinen vuorovaikutus
 • TEVI3002 Käsiteanalyysi (edeltävät opinnot VIEK2001)
 • VIMA3006 Diskurssintutkimuksen syventämisjakso
 • VIMA3013 Muuttuva viestintä: organisaatioiden näkökulma
 • VIMA3014 Muuttuva viestintä: digitaalisen median murros
 • VIMA3015 Tutkijantyöpaja

Kielikeskus

 • KSUO5507 Opi taitavaksi yritysviestijäksi 2 op
 • KSUO9211 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi 5 op
 • KENG6112 Reading and Writing Skills in English 3 op (hallintotieteet ja humanistit)
 • KENG9112 Reading and Writing Skills in English 3 op (kauppatieteet ja humanistit)
Päivitetty 29.06.2020 - Opiskelijat
Login