Kesäajan opinnot

yliopisto12.jpg

Opintojen etenemistä voi edistää kesäajan opiskelulla. Vaasan yliopisto järjestää kesällä 2019 yhden kesätenttipäivän lauantaina 8.6. klo 12–15. Kesätenttiin ilmoittaudutaan normaalisti WebOodin kautta.

Perustutkinto-opiskelija voi hakea puoltoa suorittaakseen valmistumista edistäviä ja yliopiston koulutusprofiilin mukaisia opintoja Vaasan kesäyliopistossa ja Vaasan yliopiston Avoimessa yliopistossa tai muussa yliopistotasoisia opintoja tarjoavassa yksikössä. Puolto on aina haettava ennen opintojen alkamista. Lisätietoja kohdasta Sivuaineopinnot.

Kesäkoulut

Vaasan yliopisto tukee vaihto-opintoja partneryliopistojen kesäkursseilla. Kesäkoulut soveltuvat hyvin sellaisille opiskelijoille, jotka eivät voi osallistua lukukauden/vuoden mittaiseen vaihtoon. Opiskelu kesäkursseilla kestää noin kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Lisätietoja kohdasta Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu > Kesäkoulut.

 

Päivitetty 11.06.2019 - Verkkotoimitus
Login