Kesäajan opinnot

yliopisto12.jpg

Opintojen etenemistä voi edistää kesäajan opiskelulla. Vaasan yliopiston järjestämä kesän 2020 kesätenttipäivä lauantaina 27.6. klo 12–15 on peruttu jatkuvan pandemiatilanteen ja tilaisuuksiin liittyvien riskien vuoksi.

Perustutkinto-opiskelija voi hakea puoltoa suorittaakseen valmistumista edistäviä ja yliopiston koulutusprofiilin mukaisia opintoja Vaasan kesäyliopistossa ja Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa tai muussa yliopistotasoisia opintoja tarjoavassa yksikössä. Puolto on aina haettava ennen opintojen alkamista. Lisätietoja kohdasta Sivuaineopinnot > Muualla suoritettavat opinnot.

Avointen yliopistojen valtakunnallinen maksuton opintotarjotin 23.3.–31.7.

Avoimet yliopistot tarjoavat tutkinto-opiskelijoille maksutta etänä suoritettavia opintoja 23.3.–31.7.2020. Löydät valtakunnallisen maksuttoman opintotarjonnan tutkinto-opiskelijoille Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston verkkosivuilta kohdasta Avoimet yliopisto-opinnot.

Jokainen avoin yliopisto vastaa omista ilmoittautumisjärjestelmistään ja käytännöistään. Osassa opintojaksoja on rajoitettu osallistujamäärä. Jos sinulla on kysymyksiä opintojaksoista, ota yhteyttä suoraan ko. opintoja tarjoavan avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin.

Muistathan selvittää opintojen hyväksilukuun liittyvät asiat omaohjaajaltasi, kun suoritat toisen yliopiston opintoja.

Kesäkoulut

Vaasan yliopisto tukee vaihto-opintoja partneryliopistojen kesäkursseilla. Kesäkoulut soveltuvat hyvin sellaisille opiskelijoille, jotka eivät voi osallistua lukukauden/vuoden mittaiseen vaihtoon. Opiskelu kesäkursseilla kestää noin kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Lisätietoja kohdasta Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu > Kesäkoulut.

 

Päivitetty 06.05.2020 - Verkkotoimitus
Login