Harjoittelun aikana ja sen jälkeen

Kun aloitat harjoittelun, tulee sinun toimittaa työnantajalle verokortti ja tilinumero. Työnantaja maksaa palkan työsopimuksessa sovittuna palkkapäivänä. Muista tehdä harjoittelustakin työsopimus / pyytää nimittämis- tai määräyskirja.

Ohjaus harjoittelun aikana

Yliopiston tukemissa harjoittelupaikoissa on aina nimetty ohjaaja. Jos olet hankkinut harjoittelupaikan itse tai se ei ole yliopiston tukemaa harjoittelua, voi työnantaja itse päättää, miten harjoittelijan ohjaaminen hoidetaan. Usein harjoittelijan esimies hoitaa myös ohjaajan työn.

Ohjaajan on oltava ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Lisäksi hänellä tulee olla riittävästi kokemusta ja näkemystä voidakseen ohjata harjoittelijaa. Ohjaaja tuntee työyhteisön viralliset ja epäviralliset päätösprosessit. Ohjaaja kantaa vastuunsa harjoittelijan ohjaamisesta, opastaa, tukee, rohkaisee ja kannustaa harjoittelijaa sekä tutustuttaa harjoittelijan työhönsä ja työympäristöönsä. Ohjauksen tavoitteena on antaa harjoittelijalle työssä ja työyhteisössä tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä saada aikaan turvallisuuden ja viihtyvyyden tunnetta.

Harjoittelujakson aikana harjoittelija luo käsityksen oman koulutusalansa työelämästä. Myönteisellä ja kannustavalla vastaanotolla harjoittelupaikkaan ja harjoitteluyhteisöön on merkittävä vaikutus harjoittelijalle, ja se voi olla myös kantava voima ammatilliseen kehittymiseen. Harjoittelija ei ole vielä alan ammattilainen, vaan hänen tulee saada tukea työtehtävissään ammattinsa osaavalta henkilöltä. Tutustuminen harjoittelijaan, hänen koulutusalaansa ja  taustoihinsa auttaa osaltaan harjoittelun onnistumisessa.

Ohjaajan rooli suhteessa harjoittelijaan muuttuu harjoittelujakson aikana. Alkuvaiheessa harjoittelija tarvitsee ohjausta ja neuvoja. Harjoittelijan opittua työnsä, ohjaajan tehtävä muuttuu lähinnä opastavaksi ja lopulta harjoittelijan sitouduttua työhönsä, ohjaajan tehtävänä on avustaa ja tukea harjoittelijaa. Harjoittelijan työtehtävien vastuun tulisi kasvaa harjoittelijan taidon mukana.

Harjoittelun päätyttyä

Harjoittelun päätyttyä työnantaja kirjoittaa harjoittelijalle työtodistuksen. Harjoittelujakson jälkeen työsuhde tai virkasuhde voi jatkua normaalina työ- tai virkasuhteena, jolloin nimikkeenä ei enää ole harjoittelija eikä palkkakaan harjoittelijan palkka.

Päivitetty 12.06.2019 - Verkkotoimitus
Login