Harjoitteluvoucherin ehdot


Harjoitteluvoucherin myöntämisen edellytykset

 • Opiskelija on Vaasan yliopistossa läsnä oleva perustutkinto-opiskelija.
 • Opiskelijalla on suoritettuna Vaasan yliopistossa vähintään 160 op hakuhetkellä tai hän on maisterivaiheen opiskelija.
 • Opiskelija valmistuu ylempään korkeakoulututkintoon vasta harjoittelun päätyttyä.
 • Opiskelija sitoutuu sisällyttämään harjoittelun tutkintoonsa.
 • Opiskelija ei ole aiemmin käyttänyt harjoitteluvoucheria.
Myöntämistä edistävät:
 • Suoritettu kandidaatintutkinto tai vastaava.
 • Harjoitteluvoucherin tarve (harjoitteluHOPS, työnantaja edellyttää harjoitteluvoucheria, harjoittelupaikan hakuprosessi jo käynnissä).
 • Opiskelijan tarve oman alansa/urasuunnitelman mukaiseen työkokemukseen.
 • Hakija ei ole aikaisemmin saanut harjoittelutukea tai käyttänyt harjoitteluvoucheria Vaasan yliopistossa.

Harjoitteluvoucherin käyttämisen ehdot

 • Opiskelija ilmoittaa määräaikaan mennessä urapalveluihin saamastaan harjoittelupaikasta.
 • Harjoittelun tulee alkaa sen vuoden aikana, jolle harjoitteluvoucher on myönnetty.
 • Harjoittelujakson pituus on vähintään 3 kk tai osa-aikaisena siten, että 3 kk:n kokoaikainen työaika täyttyy harjoittelujaksolla.
 • Opiskelija sitoutuu sisällyttämään harjoittelun tutkintoonsa, eikä valmistu harjoittelun aikana.
 • Harjoittelun on hyväksynyt osaksi tutkintoa harjoittelusta vastaava opettaja Vaasan yliopistossa.
 • Harjoittelua ei rahoiteta Erasmus-harjoittelutuella tai Opetushallituksen apurahalla.
 • Työtehtävät vastaavat opiskelijan urasuunnitelmia.
 • Kyseessä on opiskelijalle uusi työpaikka tai uudet tehtävät.
 • Harjoittelu tapahtuu Suomessa yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin organisaatiossa tai suomalaisessa julkisen sektorin organisaatiossa ulkomailla (esim. suurlähetystöt).
 • Harjoittelusta maksetaan vähintään Kelan työssäoloehdon mukaista palkkaa.
 • Harjoittelijalle on nimetty työpaikalla ohjaaja, joka vastaa harjoittelijan ohjauksesta koko harjoittelun ajan.
X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 04.09.2019 - Opiskelijat
Login