Ohjeet harjoitteluvoucherin saaneille

HUOM! Nämä ohjeet vain harjoitteluvoucherin saaneille.

Harjoittelusopimus tehdään, kun sovitaan harjoittelusta, jota Vaasan yliopisto tukee rahallisesti (harjoitteluvoucher). On suositeltavaa, että harjoittelija ja työnantaja tekevät myös keskenään työsopimuksen harjoittelusopimuksen lisäksi tai että harjoittelijalle tehdään määräys- /nimittämiskirja.

Kun opiskelija on saanut harjoittelupaikan, johon hän haluaa käyttää harjoitteluvoucherin, hän ilmoittaa siitä Urapalveluihin. Tämän jälkeen opiskelijalle toimitetaan työnantajalle täytettäväksi lähetettävä työnantajatietolomake ja opiskelijan itse laatima harjoitteluHOPS.

Kun työnantaja on toimittanut sen Urapalveluihin, Urapalveluissa tehdään esitäytetty harjoittelusopimus työnantajatietolomakkeen tietojen pohjalta. Urapalveluista lähetetään esitäytetty harjoittelusopimus työnantajalle sähköisesti. (Erillisestä pyynnöstä esitäytetty harjoittelusopimus lähetetään työnantajalle postitse kolmena kappaleena). Tämän jälkeen työnantaja täydentää tarvittaessa sopimusta ja allekirjoittaa sen. Opiskelija allekirjoittaa oman osuutensa.

Työnantajan ja opiskelijan allekirjoitettua oman osuutensa harjoittelusopimuksesta, toimitetaan se yliopistolle urapalveluiden edustajan allekirjoitettavaksi. Kaikkien osapuolten allekirjoitettua harjoittelusopimuksen, toimitetaan sopimus kaikille osapuolille (opiskelija, työnantaja, yliopistolle jää oma kappaleensa).

Sopimuksen sisältö: Harjoittelun onnistumisen takaamiseksi yliopistoharjoittelijalle nimetään ohjaaja, joka perehdyttää harjoittelijan työhön ja työympäristöön. Ohjaajan nimeäminen takaa sen, että harjoittelija saa mielekästä ja hyödyllistä työtä, eikä jää töidensä kanssa ilman ohjausta. Ohjaajansa kautta harjoittelijan tulee saada tietoa yksikön toiminnasta, ajankohtaisista asioista sekä työn kannalta mielenkiintoisista tapahtumista.

Päivitetty 31.10.2019 - Verkkotoimitus
Login