Vaasan yliopiston harjoitteluvoucher

Seuraava hakuaika on 15.3.-31.3.2020.

Harjoitteluvoucher on Vaasan yliopiston myöntämä rahallinen harjoittelutuki työharjoitteluun. Harjoitteluvoucherin arvo on 1800 €, ja sen voi käyttää vähintään kolmen (3) kuukauden mittaiseen työharjoitteluun.

Harjoitteluvoucherin voi käyttää Suomessa yksityisen, kolmannen tai julkisen sektorin organisaatioon. Ulkomailla suoritettavaan työharjoitteluun harjoitteluvoucher myönnetään, jos työnantajana on suomalainen julkisen sektorin organisaatio, esimerkiksi Suomen suurlähetystö.

Harjoitteluvoucherin mukainen harjoittelutuki maksetaan työnantajalle harjoittelun päätyttyä. Harjoittelija on normaalissa työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaan. Työantajan tulee maksaa harjoittelijalle vähintään Kelan työssäoloehdon mukaista palkkaa. Työnantaja laskuttaa yliopistolta harjoittelusopimuksen mukaisen summan työharjoittelun päätyttyä.

Harjoitteluvoucherin hakeminen

  • Harjoitteluvoucheria haetaan vain hakuaikoina: hakuajat ovat syksyllä (15.11. - 30.11.) ja keväällä (15.3. - 31.3.). Hausta ilmoitetaan urapalveluiden fb-sivulla ja sähköpostitse.
  • Harjoitteluvoucheria haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. (Tutustu harjoitteluvoucherin myöntämisen edellytyksiin ennen hakua.)
  • Harjoittelupaikan ei tarvitse vielä olla tiedossa harjoitteluvoucherin hakuvaiheessa.
  • Harjoitteluvoucheria voi hakea uudelleen, vaikka se olisi jäänyt aiemmin käyttämättä.

Harjoitteluvoucherin myöntämisestä päättäminen

  • Harjoitteluvouchereita myönnetään määrärahan puitteissa kaikissa yksiköissä oleville opiskelijoille.
  • Päätöksenteossa otetaan huomioon opiskelijan hakemuksessaan antamat tiedot opintojen vaiheesta, suunnitelmasta työharjoittelun suorittamiseksi sekä harjoitteluvoucherin tarpeesta omalle alalle työllistymisen tukena.
  • Harjoitteluvoucheria hakeneille ilmoitetaan yliopiston sähköpostiosoitteeseen harjoitteluvouchervalinnasta kahden (2) viiikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Harjoitteluvoucherin käyttäminen ja harjoittelusopimus

  • Ilmoita saamastasi harjoittelupaikasta urapalveluihin määräaikaan mennessä. (Tutustu harjoitteluvoucherin käyttämisen ehtoihin). Jos et käytä sinulle myönnettyä harjoitteluvoucheria määräaikaan mennessä, harjoitteluvoucher palautuu yliopistolle.
  • Jos harjoittelupaikka täyttää edellytykset, lähetetään sinulle urapalveluista harjoitteluhops laadittavaksi ja työnantajatietolomake, joka sinun tulee lähettää työnantajalle täytettäväksi.
Päivitetty 02.12.2019 - Verkkotoimitus
Login