Harjoitteluvoucher

Perustutkinto-opiskelijana voit hakea harjoitteluvoucheria työharjoittelua varten. Harjoitteluvoucherin arvo on 1800 € ja sen voi käyttää vähintään 3 kk:n mittaiseen harjoitteluun. Harjoitteluvoucherin voi käyttää Suomessa yksityisen, kolmannen tai julkisen sektorin organisaatiossa tai ulkomailla, jos työnantajana on suomalainen julkisen sektorin organisaatio, esim. Suomen suurlähetystö. Harjoittelupaikan ei tarvitse olla tiedossa vielä harjoitteluvoucherin hakuvaiheessa.

Harjoittelija on normaalissa työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaan ja työnantajan tulee maksaa harjoittelijalle vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävä palkkaa. Harjoitteluvoucherin mukainen harjoittelutuki maksetaan työnantajalle. Työnantaja laskuttaa yliopistolta harjoittelusopimuksen mukaisen summan harjoittelun päätyttyä viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja kohdassa harjoittelusopimus.


Harjoitteluvoucherin hakeminen

  • Harjoitteluvoucheria haetaan vain hakuaikoina. Seuraava haku on syksyllä 2018.
  • Hae harjoitteluvoucheria täyttämällä sähköinen hakulomake sekä liittämällä lomakkeeseen CV ja motivaatiokirje. (Tutustu harjoitteluvoucherin myöntämisen edellytyksiin ennen hakua.)
  • Harjoitteluvouchereita myönnetään määrärahan puitteissa. Harjoitteluvoucherien saajien valinnassa huomioidaan opiskelijan hakemuksessaan antamat tiedot opintojen vaiheesta, suunnitelmasta harjoittelun suorittamiseen sekä harjoitteluvoucherin tarpeesta omalle alalle työllistymisen tukena.
  • Saat yliopiston sähköpostiosoitteeseen tiedon harjoitteluvouchervalinnoista 2 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Harjoitteluvoucherin käyttäminen

  • Ilmoita saamastasi harjoittelupaikasta urapalveluille määräaikaan mennessä. (Tutustu harjoitteluvoucherin käyttämisen ehtoihin.)
  • Urapalvelut lähettää sinulle täytettäväksi harjoitteluhopsin ja työnantajatietolomakkeen, kun paikka on hyväksytty harjoitteluvoucherpaikaksi. Sinun tulee lähettää työnantajatietolomake työnantajan täytettäväksi.
  • Jos et käytä sinulle myönnettyä harjoitteluvoucheria määräajassa, se palautuu urapalveluille ja voit hakea harjoitteluvoucheria uudelleen myöhemmässä haussa.
Päivitetty 18.06.2018 - Verkkotoimitus
Login