Harjoittelun liittäminen tutkintoon

Harjoittelusta voi saada opintopisteitä ja sen voi liittää osaksi tutkintoa. Harjoittelusta saatava opintopistemäärä ja harjoittelun suorittamistapa kuitenkin vaihtelevat koulutusaloittain, joten tälle sivulle on kerätty linkkejä koulutusalojen ohjeisiin. Harjoittelusta vastaavaan henkilöön tulee olla yhteydessä jo ennen harjoittelua. Harjoitteluraportti on helpompi laatia, kun aihe ja tavoitteet ovat selvillä jo harjoittelun alkaessa.

Ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua varten tulee opiskelijan ja harjoittelusta vastaavan henkilön täyttää ennen harjoittelua oheinen Kv-harjoittelusta sopiminen - dokumentti.

Hallintotieteiden harjoittelusta vastaava

 • Kaikki oppiaineet: koulutusvastaava Marja Vettenranta

Hallintotieteissä harjoittelun voi sisällyttää sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon (á 5 op). Harjoiteluraporttia koskevat ohjeet ovat Moodlessa. Kurssin nimi on Hallintotieteiden harjoittelu ja kurssiavain on raportti. Lisätietoja koulutusvastaavalta.

Kielten ja viestintätieteiden harjoittelusta vastaavat

 • Englannin kieli: asiantuntija Hanna Snellman (ohjeet)
 • Saksan kieli ja kirjallisuus/kulttuuri: asiantuntija Hanna Snellman
 • Nykysuomi: lehtori Ann-Marie Åkers
 • Pohjoismaiset kielet: yliopistonlehtori Bodil Haagensen (ohjeet)
 • Viestintätieteet: tohtorikoulutettava Eveliina Salmela (ohjeet)

Kauppatieteiden harjoittelusta vastaavat

Työssä oppiminen I (kandidaatintutkinnon harjoittelu)

 • Markkinointi (MARK2031) Minna-Maarit Jaskari
 • Taloustiede (KANS2023) Saija Alanko
 • Talousoikeus (TOIK2027) Pekka Vainio
 • Johtaminen (JOHT2023) Lauri Korkeamäki
 • Laskentatoimi ja rahoitus (LASK2026) Juha Tarkkanen
 • Kansainvälinen liiketoiminta (INTB2002) Olivier Wurtz

Työssä oppiminen II (maisteritutkinnon harjoittelu)

 • Markkinointi (MARK3017) Minna-Maarit Jaskari
 • Taloustiede (KANS3015) Saija Alanko
 • Talousoikeus (TOIK3036) Pekka Vainio
 • Laskentatoimi ja tilintarkastus (LASK3031) Juha Tarkkanen
 • Finance (LASK3064) Juha Tarkkanen
 • Henkilöstöjohtaminen (JOHT3047) Maria Järlström
 • Strategic Business Development (JOHT3051) Lauri Korkeakoski
 • International Business (INTB3003) Minnie Kontkanen

Katso lisätietoja oman koulutusohjelmasi Työssä oppiminen -opintojakson kuvauksesta.

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä tekniikan harjoittelusta vastaavat

 • Tietojärjestelmätiede/Tietotekniikka (KTK): laboratorioinsinööri Juha Miettinen
 • Tuotantotalous (KTK, TkK), IM & ISA: tohtorikoulutettava Daniel Sahebi
 • Informaatiotekniikka (TkK): laboratorioinsinööri Juha Miettinen
 • Sähkö- ja energiatekniikka (TkK), Sähkötekniikka (DI): professori Timo Vekara
 • Energiatekniikka (DI): professori Seppo Niemi
 • Automaatio ja tietotekniikka (DI): professori Timo Mantere
 • Industrial Digitalisation (Wireless Industrial Automation / Communications and Systems Engineering): professori Mohammed Elmusrati

Katso myös tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä tekniikan harjoitteluohjeet

Hallintotieteissä harjoittelun voi sisällyttää sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon (á 5 op). Harjoitteluraporttia koskevat ohjeet ovat Moodlessa. Kurssin nimi on Hallintotieteiden harjoittelu ja kurssiavain on raportti. Lisätietoja koulutusvastaavalta.

Päivitetty 16.09.2019 - Verkkotoimitus
Login