Työharjoittelu

Opintojen aikana suoritetulla työharjoittelulla opiskelija kartuttaa oman alan työkokemusta ja luo kontakteja työelämään. Lisäksi opiskelijan oman alan osaaminen vahvistuu, opiskelumotivaatio paranee ja opiskelijan valmistumisen jälkeinen työllistyminen helpottuu. Harjoittelu on osa opetussuunnitelman mukaista opiskelua ja yleensä opiskelija voi suorittaa harjoittelun vain omassa pääaineessaan.

Harjoittelupaikasta ja sen soveltuvuudesta tutkintoon tulee sopia etukäteen työharjoittelusta vastaavan opettajan kanssa. Pääsääntöisesti harjoittelun on oltava vähintään kolmen kuukauden pituinen ja siitä on kirjoitettava raportti, jotta se voidaan sisällyttää tutkintoon.

Harjoittelupaikkailmoituksia on esim. Avoimet työ-ja harjoittelupaikkailmoitukset -palstalla. Ilmoituksia julkissektorin paikoista on yliopistoportaalin lisäksi valtion valtiolle.fi-järjestelmässä ja kuntien kuntarekry.fi-portaalissa. Ohjeita työhakemuksen ja ansioluettelon laatimiseen löydät esim. Urapalveluiden Työnhaku-sivulta.

Päivitetty 14.12.2018 - Verkkotoimitus
Login