Harjoittelu

Työharjoittelu

Työharjoittelu on tärkeä osa asiantuntijaidentiteetin kasvua ja yksi konkreettisimmista työelämäyhteyksien muodoista. Työharjoittelussa saat kontaktin opiskeltavan alan työelämään ja kokemusta alan työtehtävistä. Jos opiskelija suorittaa työharjoittelun opintojen loppuvaiheessa, on sillä merkittävä vaikutus opintojen jälkeiseen työllistymiseen.

Työharjoittelu on toisaalta opiskelua ja toisaalta työskentelyä alan koulutusta vastaavissa tehtävissä. Työharjoittelu antaa työnantajalle mahdollisuuden tutustua potentiaaliseen työntekijään ja harjoittelijalle mahdollisuuden osoittaa tietonsa ja taitonsa. Työharjoitteluopintojakson voi suorittaa eri tavalla ja mihin vuoden aikaan tahansa. Työharjoittelupaikkaa voi etsiä monella eri tavoin: yliopistolle työnantajilta tiedoksi tulevat harjoittelupaikat ovat nähtävissä urapalveluiden verkkosivulla avoimet työ- ja harjoittelupaikat -listalla.

  • Opiskelija palkkatyössä. Opiskelija, joka on palkkatyössä, voi sisällyttää harjoittelun tutkintoonsa harjoittelu-opintojaksona. Opiskelija sopii harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon; opiskelija sopii harjoitteluraportin aiheesta ja muista jakson suorittamiseen edellytettävistä tehtävistä. Työnantajalle on mahdolllista tarvittaessa toimittaa todistus työharjoittelun kuulumisesta opetussuunnitelmaan. Todistusta voi pyytää yliopiston urapalveluista.
  • Tuettu harjoittelu, harjoitteluvoucher. Harjoitteluvoucheria voivat hakea Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat. Tuen hakijana on opiskelija ja tuen saajana työnantaja.
  • Työharjoittelu ulkomailla. Harjoittelupaikan voi etsiä itse tai erilaisten harjoitteluohjelmien kautta. Tästä esimerkkinä Opetushallituksen Edufi-harjoittelupaikat. Euroopassa suoritettavaan harjoitteluun voi hakeutua Erasmus-ohjelman kautta. Tästä lisätietoa Vaasan yliopiston liikkuvuuspalveluista. Muualla kuin Euroopassa suoritettavaan harjoitteluun opiskelija voi hakea matka-apurahaa. Tästä lisätietoa yliopiston urapalveluista.
  • Vaasan yliopiston harjoittelupaikat. Paikkoja tulee hakuun ympäri vuoden. Harjoittelijan palkkakustannuksista vastaa harjoittelijan palkkaava yksikkö. Harjoittelupalkan suuruus on Kelan työssäoloehdon mukainen palkka ja nimikkeenä yliopistoharjoittelija.
  • Vaasan kaupungin harjoittelupaikat. Vaasan kaupungilla on haussa useita harjoittelupaikkoja lukuvuosittain. Vaasan kaupungin harjoittelupaikat ovat nähtävissä Vaasan yliopiston urapalveluiden avoimet työ- ja harjoittelupaikat -listalla. Vaasan kaupunki maksaa harjoittelijoille vähintään Kelan työssäoloehdon mukaisen palkan. Jos palkattavalla opiskelijalla on harjoitteluvoucher, hän voi käyttää sen Vaasan kaupungin harjoittelupaikkaan.
  • Palkaton harjoittelu. Opiskelija hakee itsenäisesti harjoittelupaikan ja ottaa yhteyttä harjoittelusta vastaavaan opettajaan sopiakseen harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon. Tämän jälkeen opiskelija voi saada yliopiston urapalveluista vakuutustodistuksen. Opiskelija on vakuutettuna palkattoman harjoittelun aikana Vaasan yliopiston puolesta, jos harjoittelu on opetussuunnitelman mukaista opiskelua. Palkattomaan harjoitteluun ei voi saada harjoitteluvoucheria.

Kieliharjoittelu

Kielten ohjelmissa opiskelevat suorittavat ulkomaan kieliharjoittelun pakollisena osana opintojaan. Hallintotieteiden, kauppatieteiden ja tekniikan opiskelijat voivat sisällyttää kieliharjoittelua vapaasti valittaviin opintoihin.

Päivitetty 11.06.2019 - Verkkotoimitus
Login