JOO-opinnot

HUOM!

Tällä hetkellä Vaasan yliopisto ei puolla opiskelijoille maksullisia JOO-opintoja.

Vaasan yliopiston opiskelijoilla on kuitenkin mahdollisuus saada puolto vaasalaisiin korkeakouluihin Vaasan korkeakoulukonsortion sopimuksen mukaisiin opintoihin.

* * *

Suomen yliopistot ovat solmineet joustavan opinto-oikeuden sopimuksen, joka antaa perustutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista.

Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijana voit hakea kotimaisiin korkeakouluihin joustavaa opinto-oikeutta (JOO) suorittaaksesi tutkintoon sisällytettäviä opintoja, joita ei ole tarjolla Vaasan yliopistossa. Ensisijaisesti tuetaan kuitenkin avoimessa tai kesäyliopistossa suoritettavia opintoja.

Joustavaa opinto-oikeutta haetaan valtakunnallista joustavan opiskelun JOOPAS-palvelua käyttäen. Jotta voit hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa (kohdekorkeakoulu), on sinun ilmoittauduttava läsnäolevaksi omaan yliopistoon (kotikorkeakoulu).

Ennen JOO-opintoihin hakemista ota yhteyttä omaohjaajaasi. Vaasan yliopiston yhteyshenkilöt ja ohjeet JOO-opintojen hakemiseen löydät JOOPAS-palvelusta kohdasta Ohje kotiyliopistona.

JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Puoltaessaan JOO-opintojasi yliopisto sitoutuu maksamaan suorittamasi opinnot ja samalla sinä sitoudut sisällyttämään puolletut ja suoritetut opinnot osaksi Vaasan yliopistossa suorittamaasi tutkintoa.

Päivitetty 22.10.2018 - Opiskelijat
Login