Vaasan korkeakoulukonsortio

Vaasan korkeakoulukonsortiolla on paikallinen JOO-sopimus, joka koskee Vaasassa toimivia yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja korkeakouluyksiköitä (Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Hanken, Vaasan ammattikorkeakoulu, Novia ja Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta).

Sopimuksen mukaan läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, jolla on perus- tai jatkotutkinnon suorittamisoikeus sopimuskorkeakoulussa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa liitettäviä opintoja toisessa sopimuskorkeakoulussa. Sopimus koskee myös korkeakoulujen vaihto-opiskelijoita.

Puolto myönnetään ensisijaisesti sellaisiin opintoihin, joita ei ole tarjolla kotikorkeakoulussa ja jotka opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa HOPSinsa mukaisesti täydentävinä tai korvaavina opintoina.

Ennen JOO-opintoihin hakemista ota yhteyttä omaohjaajaasi. Ohjeet JOO-opintojen hakemiseen löydät JOOPAS-palvelusta kohdasta VY kotiyliopistona

Päivitetty 10.09.2020 - Verkkotoimitus
Login