Kielikeskuksen sivuainetarjonta

Minor in Business Communication

University of Vaasa and Hanken School of Economics students now have the opportunity to study a language minor of 25 credits in Business Communication. Students compile their minor by combining courses of their choice from a course pool.

As this minor is offered by both universities in collaboration, some courses are held at Hanken, and others at University of Vaasa. University of Vaasa students register for courses organized by the university in WebOodi and for courses organized by Hanken School of Economics via an e-form. Hanken students register for courses organized by the University of Vaasa via this form. SPRING 2020: Registration for University of Vaasa courses: 25.11-8.12.2019. Registration for Hanken courses: 1.12.2019-12.1.2020.

The minor focuses on oral and written communication in the business world. The scope is international, offering insight into cultural contexts, negotiation and presentation techniques, and the production of oral presentations, business reports and academic papers according to international standards.

After completing the study module in Business Communication, you will have an understanding of intercultural issues that affect business life today, such as differences in cultural values, cultural beliefs, conventions of intercultural politeness and social expectations.

Course schedules for courses held at Hanken School of Economics (search using course code).

Course schedules for courses held at University of Vaasa (search using course code).

Contact persons at the University of Vaasa are Jennifer Connolly and Hanna Snellman and at Hanken Britt-Mari Siironen.

Kielten sivuaine -opintokokonaisuus

Vaasan yliopiston opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet hankkia valmiudet kommunikoida kahdella tai useammalla vieraalla kielellä. He voivat syventää jo olemassa olevaa kielitaitoaan tai laajentaa osaamiensa kielten valikoimaa. Määrätietoisilla valinnoilla opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa opintoja, jotka vahvistavat heidän kielitaitoaan, kulttuuriosaamistaan ja ammattikielistä viestintäänsä sekä näiden tarkempaa tuntemusta. Samalla heidän kansainvälistymisvalmiutensa vahvistuvat. Kielikeskuksen kursseilla keskitytään nimenomaan käytännön kielitaidon viestintä-valmiuksien hankkimiseen, parantamiseen ja syventämiseen. Pakollisten kieliopintojen lisäksi opiskelija voi koota kieliopinnoista 25 opintopisteen laajuisen sivuaineen. Kielten sivuaine koostuu yhden tai useamman kielen opinnoista.

Sivuainekokonaisuuteen voi sisältyä yhden tai useamman kielen opintoja. Sivuaineeseen voi sisällyttää englannin, ruotsin, suomen (suomi vieraana kielenä, vain kansainvälisille opiskelijoille), ranskan, saksan ja venäjän kielen opintoja. Siihen voidaan sisällyttää myös toisessa yliopistossa tai ulkomailla suoritettuja kielten opintoja. Yhdestä kielestä vähintään 10 op täytyy olla tasoilla B1-C1.

Tutkintoon kuuluvia, pakollisina suoritettuja opintojaksoja ei lasketa sivuainekokonaisuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa viestiä ensimmäisellä kielellä monipuolisesti ja pystyy osallistumaan aktiivisesti työ- ja arkielämän haastaviinkin viestintätilanteisiin. Opiskelijalla on perusvalmiudet myös tällä kielellä käytävään tieteelliseen keskusteluun osallistumiseen. Opiskelija pystyy osallistumaan toisella kielellä työ- ja arkielämän tavallisimpiin viestintätilanteisiin ja hänellä on valmiudet kehittää kielitaitoansa edelleen. Opiskelija tuntee kulttuurienvälisen viestinnän keskeiset haasteet ja osaa huomioida kulttuurin merkityksen viestinnässään.

Päivitetty 27.11.2019 - Opiskelijat
Login