Kauppatieteiden sivuaineet

Johtaminen

Muiden kuin kauppatieteiden opiskelijoiden (johtaminen ja organisaatiot, markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, talousoikeus, taloustiede) tulee hakea sivuaineoikeutta. Kaikilla hakijoilla tulee olla suoritettuna kurssi Yrityksen johtaminen/Johtamisen perusteet. Lisätietoja opinto-oppaasta kohdasta Sivuaineopiskelu Johtamisen yksikössä.

Haku johtamisen sivuaineeseen on jatkuvasti käynnissä. Hakulomake johtamisen sivuaineeseen.

Kansainvälinen liiketoiminta

Muiden kuin kauppatieteiden opiskelijoiden (johtaminen ja organisaatiot, markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, talousoikeus, taloustiede) tulee hakea sivuaineoikeutta.

Sivuainehaku vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Hakulomake kansainvälisen liiketoiminnan sivuaineeseen.

Laskentatoimi ja rahoitus

Laskentatoimen ja rahoituksen sivuainekokonaisuus kauppatieteellisen alan opiskelijoille koostuu Liiketoiminnan perusteet –opintokokonaisuudesta (8 op), Liiketoiminnan kehittäminen –opintokokonaisuudesta (7-12 op), sekä edellisten lisäksi vähintään yhdestä vapaasti valittavasta opintojaksosta. Tarkemmat tiedot löytyvät kauppatieteiden opinto-oppaasta.

Markkinointi

Markkinointi tarjoaa vuosittain noin kahdellekymmenelle (20) opiskelijalle sivuaineoikeuden, kuitenkin niin että noin viisitoista paikkaa varataan viestintätieteiden opiskelijoille. Kauppatieteiden opiskelijoilla (johtaminen ja organisaatiot, markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, talousoikeus, taloustiede) on vapaa sivuaineoikeus, mutta myös heidän tulee ilmoittautua sivuaineopiskelijoiksi sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja opinto-oppaasta kohdasta Markkinoinnin tarjoamat sivuaineopinnot.

Sivuainehaku vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen

Talousoikeus

Talousoikeuden opinnoista on muodostettu valmiita sivuainekokonaisuuksia 25 op ja laajoja sivuainekokonaisuuksia 25+25 op muiden pääaineiden opiskelijoille. Tarkemmat tiedot löytyvät kauppatieteiden opinto-oppaasta

Taloustiede

Taloustieteen 27-29 opintopisteen laajuiseen sivuaineeseen kuuluu pakollisista opinnoista Taloustieteen perusteet (6 op) ja vähintään 21 op vapaasti aineopinnoista tai syventävistä opinnoista. Kurssikokonaisuuteen on sisällytettävä vähintään toinen kursseista Mikrotalous I (8 op) ja Makrotalous I (8 op).

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat sisällyttää tutkintoonsa kauppatieteen laajan sivuaineen. Opintoihin eivät voi osallistua kauppatieteen alan opiskelijat. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan 10 suomalaisen yliopiston yhteistyönä. Lisätietoa

East West Business Studies (24 ECTS)

Katso myös muualla suoritettavat opinnot, joissa tarjolla esimerkiksi verkostoyliopistojen Aasia-opintokokonaisuus.

Päivitetty 15.10.2018 - Opiskelijat
Login