Sivuaineopinnot

Opintojen suunnittelussa tärkeitä elementtejä ovat pääaine- ja sivuainevalinnat, joilla tutkintoa voidaan suunnata omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Valintojen tulisi samalla tukea mielekkäästi suoritettavaa tutkintokokonaisuutta. Tutkinnon opintosuunnitelman ja pääaineen suosittelemien sivuaineiden lisäksi opintojen suunnittelussa ovat keskeisellä sijalla opiskelijan tulevaisuuden suunnitelmat.

Opiskelijan on hyvä heti opintojen alusta alkaen miettiä ainevalintojaan ja etsiä aktiivisesti tietoa erilaisista mahdollisuuksista. On myös järkevää pohtia, missä vaiheessa sivuaineopintojen suorittaminen on antoisinta. Sivuaineopintojen suorittamisajankohtaa suunniteltaessa on hyvä selvittää mahdolliset tutkinnon, koulutusohjelman tai pääaineen suositukset opintojen suorittamisajankohdalle. Opintojen suunnittelussa opiskelijaa auttavat omaohjaajat sekä oppiaineiden HOPS-vastaavat ja muut opettajat. Opintojen suunnitteluprosessissa opiskelijan tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka on pohjana myös muissa korkeakouluissa suoritetuille sivuaineopinnoille.

Joustava sivuaineopiskelu mahdollistaa opiskelijoille vapauden rakentaa persoonallinen, omannäköinen tutkinto. Yliopiston sisällä on mahdollisuus opiskella oman koulutusalan oppiaineiden lisäksi muiden koulutusalojen aineita tai monitieteisiä opintokokonaisuuksia. Lisäksi avoimilla yliopistoilla ja kesäyliopistoilla on laaja tarjonta niin Vaasan yliopiston kuin muidenkin suomalaisten yliopistojen opinnoista. Opiskelija voi hakeutua myös kotimaisten yhteistyösopimusten puitteissa opiskelemaan joko Vaasan muihin korkeakouluyksiköihin tai valtakunnallisiin verkostoyliopistoihin.

Muualla suoritettavien opintojen liittämisestä tutkintoon on aina syytä neuvotella etukäteen omaohjaajan kanssa. Tutkintoon voi sisällyttää myös korkeakoulutasoisia opintoja, jotka opiskelija aikoo suorittaa/on suorittanut muualla kuin Vaasan yliopistossa, esim. avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai muussa korkeakoulussa.

Myös kansainvälinen opiskelijavaihto on hyvä tapa laajentaa tutkintoa ja parantaa asemia työmarkkinoilla. Vaihtopaikkoja on ympäri maailmaa eri alojen niin kandidaatti- kuin maisteritutkintoa suorittaville opiskelijoille. Vaihdossa voi opiskella myös poikkitieteellisiä opintoja. Lisätietoja sivulta Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu.

Päivitetty 17.06.2019 - Verkkotoimitus
Login