Kieliopintojen tasot

 

1-Alkeistaso

Taitotaso A1
Edeltävät opinnot Ei vaadita
Lisätietoja Hyväksytään maisterin tutkinnon toisen vieraan kielen opinnoiksi

Kielipalvelut-yksikön

opintojaksot

Espanjan alkeet I ja II

Kiinan alkeet I ja II (ei järjestetä joka lukuvuosi)

Ranskan alkeet I, II ja III

Saksan alkeet I, II, IIIA ja IIIB

Venäjän alkeet I ja II

(Italian alkeet I ja II, yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa)

 

2-Täydennystaso

Taitotaso A2
Edeltävät opinnot lukion oppimäärä, alkeet I-II tai vastaavat tiedot
Lisätietoja

hyväksytään maisterin tutkinnon toisen vieraan kielen opinnoiksi

Kurssille osallistuminen ei edellytä tasotestin suorittamista.

Ranskan ja saksan täydennyskurssia suositellaan kuitenkin erityisesti opiskelijoille, jotka eivät läpäise tasotestiä.

Kielipalvelut-yksikön opintojaksot

Espanjan kielen täydennyskurssi

Ranskan kielen täydennyskurssi

Saksan kielen täydennyskurssi

Venäjän kielen täydennyskurssi

 

3-Perustaso

Taitotaso B1
Edeltävät opinnot lukion oppimäärä ja tarvittaessa kertauskurssi/täydennyskurssi
Lisätietoja

Ranskan, ruotsin ja saksan kielissä on läpäistävä tasotesti ennen peruskurssille osallistumista.

Peruskurssit hyväksytään kandidaatin tutkinnon ensimmäisen vieraan kielen opinnoiksi. Toisen kotimaisen kielen peruskurssi antaa merkinnän laissa määritellystä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424§6).

Kielipalvelut-yksikön opintojaksot

Englanti: Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi

Suulliset taidot/Suullinen viestintä

Espanja: Suullinen ja kirjallinen viestintä, kuullunymmärtäminen

Ranska: Suullinen ja kirjallinen viestintä I-II

Ruotsi: Ruotsin kielen peruskurssi

Saksa: Yleis- ja talouskieli

Venäjä: Suullinen ja kirjallinen viestintä

Finska: Finska som det andra inhemska språket

 

4-Jatkotaso

Taitotaso B1+
Edeltävät opinnot Peruskurssi
Lisätietoja

Jatkokurssit syventävät ja laajentavat peruskurssilla saavutettua kielitaitoa.

Vastaavat KTM-tutkinnon syventäviä kieliopintoja (suoritettava joko toisessa kotimaisessa kielessä tai ensimmäisessä vieraassa kielessä).

Kaikkien koulutusalojen opiskelijat voivat osallistua jatkokursseille.

Kaikkia jatkokursseja ei järjestetä joka lukuvuosi vaan tarjonta vaihtelee vuosittain.

Kielipalvelut-yksikön opintojaksot

Englanti: Johdanto kulttuurienväliseen viestintään, Kansainväliset neuvottelut, Kieliopin rakenteet, Kirjoita parempaa englantia, Liikeviestintä, Monikielisyys työelämässä, Talouselämän, politiikan ja kulttuurielämän teemoja, Yhteiskunta ja valtio, Suulliset esitykset englanniksi

Ruotsi: Kehity keskustelijana, Myyntikieli, Työelämätandem, Lue, opi ja kehitä kielitaitoasi, Keskiössä energia, Kaksikieliset kokoukset, Laskentatoimen ja tilintarkastuksen ruotsi, Sijoita ja vaurastu - verkkopohjainen sijoutuspeli ruotsiksi, Tekemällä oppii

Saksa: Maantuntemus: ajankohtaisia teemoja, Saksaa yrityksissä, Työelämän viestintä I ja II, Taloustekstit, Erityisalojen tekstejä

Venäjä: Liike-elämän viestintä, Venäjän maan- ja kulttuurintuntemus, Nyky-Venäjän talous, hallinto ja yhteiskunta, Kieliopin persusteet, Työelämän sanastoharjoitukset

Ranska: Ranskan maan- ja kulttuurintuntemus, Näkökulmia ranskalaiseen politiikkaan ja hallintokulttuuriin, Työelämän kirjoittaminen ja tekstinymmärtäminen, Kieliopin kertauskurssi, Liike-elämän ranskaa, Puheviestintää ranskaksi

Päivitetty 26.08.2019 - Verkkotoimitus
Login