Ruotsin kielen kielikylpymuotoiset opetusryhmät

Kielikylpymuotoisessa opetuksessa kaikki toiminta kurssilla tapahtuu ruotsin kielellä. Opetuksen lähtökohtana on yksi yhteinen teema tai projekti, jonka opiskelijat valitsevat yhdessä opettajan kanssa, ja johon syvennytään eri tavoin kurssin aikana (esim. vierailujen, opiskelijoiden hankkiman aineiston yms. avulla). Kurssilla hyödynnetään mahdollisimman paljon autenttista materiaalia ja todellisia kielenkäyttötilanteita luentosalin ulkopuolella. Työskentely on pitkäjänteistä, jolloin teemasta saadaan täysi hyöty ja siitä muodostuu opiskelijalle kokonaiskuva. 

Kielikylpyopetuksessa opiskelijoille annetaan mahdollisuus vaikuttaa työskentelytapoihin ja opetuksen sisältöön, ja siksi opiskelijoilta edellytetään oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, yhteistyökykyä sekä vastuunottamista.  

Kielikylpyryhmiin ilmoittaudutaan kuten muihinkin kielten ryhmiin WebOodissa. Kun ryhmäjako on tehty, opettaja ottaa yhteyttä kielikylpyryhmään valittuihin opiskelijoihin ja pyytää heitä ennen kurssin alkua kirjoittamaan itseään koskevan henkilökohtaisen suunnitelman kurssia varten. Lyhyehkö suunnitelma kirjoitetaan ruotsin kielellä, ja siitä tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • opiskelijan nimi ja yhteystiedot (myös sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • opiskelijan pääaine ja vuosikurssi
  • opiskelijan aikaisemmat arvosanat ruotsin kielessä (ylioppilastodistus- ja kouluarvosanat)
  • opiskelijan aikaisempi kielenkäyttökokemus ruotsin kielessä
  • miksi opiskelija on päätynyt valitsemaan kielikylpymuotoisen opetusryhmän?
  • millä tavoin opiskelija haluaa kehittää ruotsin kielen taitojaan?
  • miten opiskelija aikoo päästä tavoitteeseensa?
  • mikä olisi hyvä teema kurssille? 
Päivitetty 02.01.2013 - Opiskelijat
Login