Ohjeita saksan kurssin valitsemiseen

Vaasan yliopiston Kielikeskuksessa voit aloittaa saksan opiskelun alkeista tai jatkaa lukiokurssien pohjalta. Alla on vinkkejä oikean kurssin valintaan. Jos tuntuu siltä, että saksan kielitaito on unohduksissa, sinun ei silti kannata aloittaa opintoja alusta. Aikaisemmin oppimasi saksan kielen taidot palautuvat mieleen nopeasti. Tarkempia tietoja kurssien sisällöistä löydät Kielikeskuksen opinto-oppaasta.

KSAK.5001 Saksan alkeet I (taitotaso A1)

Kurssilla aloitetaan saksan opiskelu täysin alkeista. Jos olet aikaisemmin opiskellut saksaa, aloita saksan opiskelu jollakin toisella kurssilla.


KSAK.5002 Saksan alkeet II (taitotaso A1-A2)

Aloita tästä, jos olet käynyt muutaman lukiokurssin, opiskellut saksaa pari vuotta ala- tai ylä-asteella/koulussa tai aikaisemmin käydystä Saksan alkeet I -kurssista on esim. tentti jäänyt suorittamatta.

KSAK.5003A Saksan alkeet IIIA – suulliset harjoitukset (taitotaso A1-A2)

Tämän kurssin voit suorittaa joko Saksan alkeet I -kurssin tai Saksan alkeet II -kurssin jälkeen saavuttaaksesi tarpeellisen määrän opintopisteitä vieraan kielen osalta tai täydentääksesi Kielikeskuksen Saksan alkeet I ja II -kursseja. Pääpaino tällä kurssilla on suullisessa ilmaisussa.

KSAK.5003B Saksan alkeet IIIB - maantuntemus (taitotaso A1-A2)

Tämän kurssin voit suorittaa joko Saksan alkeet I -kurssin tai Saksan alkeet II -kurssin jälkeen saavuttaaksesi tarpeellisen määrän opintopisteitä vieraan kielen osalta tai täydentääksesi Kielikeskuksen Saksan alkeet I ja II -kursseja. Pääpaino tällä kurssilla on suullisessa ilmaisussa ja aiheina saksankielinen Eurooppa.

KSAK.5011 Saksan täydennyskurssi (taitotaso A2)

Aloita tästä, jos
- olet suorittanut Vaasan yliopistossa Saksan alkeet I-III.
- olet aloittanut saksan opiskelun lukiossa tai yläasteella, mutta et ole kirjoittanut sitä
- lyhyen saksan opiskelusta on monta vuotta aikaa

KSAK.5012 Energiakurssi 3 op (taitotaso A2)

Tämä kurssi on taitotasoltaan sama kuin Täydennyskurssi, mutta on hieman lyhyempi ja aihepiiriltään rajattu energia-alaan. Kurssia suositellaan käytäväksi Täydennys-kurssin jälkeen.

KSAK.5013 Kieliopin täydennyskurssi 3 op (taitotaso A2)

Tämä kurssi sopii hyvin täydentämään Alkeet II-kurssia tai lisäharjoitukseksi Täydennyskurssin jälkeen. Jos olet lukenut saksaa jonkin verran lukiossa ja haluat palauttaa mieleesi kieliopin pääkohtia, tämä kurssi sopii sinulle.

KSAK.9111 Saksan yleis- ja talouskieli (taitotaso B1)

- Aloita tästä, jos olet kirjoittanut lyhyen saksan.
- HUOMAA!!, ennen Yleis- ja talouskieli -kurssin aloittamista on suoritettava saksan kielen tasotesti Moodlessa.

Jatkokurssit (taitotaso B1-B2)

Voit osallistua jatkokursseille, jos olet suorittanut Yleis- ja talouskieli -kurssin tai olet hankkinut vastaavat teidot muualla.

Päivitetty 26.08.2019 - Opiskelijat
Login