Ohjeistusta läsnäolosta kielten kursseilla

Kielten kurssit ovat intensiiviä ja edellyttävät aktiivista osallistumista harjoituksiin.

Yhtenäisen käytännön varmistamiseksi Kielikeskus suosittaa noudattamaan seuraavia ohjeita pakollisen opetuksen poissaoloja ja poissaolojen korvaavuutta käsiteltäessä. Ohjeet on tarkoitettu Vaasan yliopiston Kielikeskuksen opiskelijoille ja opettajille, ja ne on hyväksytty Kielipalveluissa 15.12.2011. Ohjeet ovat periaatteellisia, ja kukin opettaja ohjeistaa omia ryhmiään poissaoloista ja niiden korvaamisesta kurssin alussa.

Päivitetty 04.01.2018 - Opiskelijat
Login