Kielten tasotestit ja korvaavat kokeet

Kielten tasotestit

Ranskan, ruotsin ja saksan kielissä järjestetään syyslukukauden alussa ja lopussa tasotestit. Tasotesteillä varmistetaan, että opiskelijalla on edellytykset osallistua peruskurssille. Tasotesteihin kannattaa osallistua heti opintojen alussa. Tasotestit ovat voimassa kolme vuotta. Tasotestejä ei järjestetä englannin, espanjan tai venäjän kielissä.

Kenen täytyy osallistua tasotestiin?

Ruotsi

Ruotsin kielen tasotesti järjestetään syyslukukauden alussa ja myös syyslukukauden lopulla. Suosituksena on että opiskelija osallistuu syyskuun testiin. Ilmoittaudu ruotsin tasotestiin WebOodissa.Tasotesti on mahdollista tehdä syksyllä myös sähköisenä tenttinä Examissa, jos olet estynyt osallistumaan alkusyksyn testiin.

Tarkista alta, mihin seuraavista kolmesta ryhmästä kuulut, ja tarvitseeko sinun osallistua tasotestiin.

1. Osallistu ruotsin kielen valmentavalle kurssille ennen peruskurssia. Tasotestiä ei tarvita. Ilmoittaudu WebOodissa suoraan valmentavalle kurssille KRUO0010, jos:

  • et ole kirjoittanut ruotsia ylioppilaskirjoituksissa ja olet suorittanut lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6.

Sinun täytyy suorittaa ruotsin valmentava kurssi hyväksytysti ennen peruskurssille ilmoittautumista. Ilmoittaudu valmentavalle kurssille myös, jos sinut on aiemmin hylätty tasotestissä etkä ole suorittanut valmentavaa kurssia.

2. Osallistu tasotestiin, jos:

  • olet suorittanut lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 7, 8, 9 tai 10 mutta et ole kirjoittanut ruotsia ylioppilaskirjoituksissa
  • arvosanasi ylioppilastutkinnon ruotsin kielessä on pitkässä oppimäärässä B tai A tai keskipitkässä oppimäärässä C, B tai A.

Voit valmistautua tasotestiin kertaamalla kielioppia ja sanastoa esimerkiksi seuraavilla sivustoilla:

Tasotestin läpäisseet opiskelijat voivat ilmoittautua ruotsin kielen peruskurssille. Tasotestissä hylätyn suorituksen saaneet ilmoittautuvat WebOodissa ruotsin kielen valmentavalle kurssille KRUO0010.

3. Voit ilmoittautua suoraan ruotsin peruskurssille eli sinun ei tarvitse tehdä tasotestiä, jos:

  • ylioppilastodistuksesi pitkän ruotsin oppimäärän arvosana on C, M, E tai L tai keskipitkän oppimäärän arvosanan on M, E tai L

Huom! Ruotsin kielen valmentavalle KRUO0010 voivat ilmoittautua suoraan vain yllä kohdassa 1 mainitut opiskelijat. Kohdassa 2 mainittujen opiskelijoiden on aina ensin osallistuttava tasotestiin.

Ranska

Osallistu ranskan tasokokeeseen, jos haluat suorittaa kurssin Suullinen ja kirjallinen viestintä I-II (KRAN5110A & KRAN5110B). Hyväksytty tasotesti on edellytyksenä Suullinen ja kirjallinen I-II -kurssille. Jos olet kirjoittanut ylioppilaskirjoituksissa ranskan hyväksytysti, sinun ei tarvitse osallistua tasokokeeseen. Alkeis- tai täydennyskurssille osallistuvien opiskelijoiden ei myöskään tarvitse osallistua tasokokeeseen. Ranskan tasokokeeseen ei tarvitse ilmoittautua.

Saksa

Osallistu saksan kielen tasotestiin, jos haluat suorittaa KSAK9111 Yleis- ja talouskieli -kurssin. Sinun ei tarvitse tehdä tasotestiä, jos olet suorittanut täydennyskurssin hyvin tiedoin (arvosana 3, 4 tai 5) tai lukion A-saksan oppimäärän arvosanasi on L, E, M tai C tai lukion B/C-saksan oppimäärän arvosanasi on L, E tai M. Alkeis- tai täydennyskurssille osallistuvien opiskelijoiden ei tarvitse osallistua tasotestiin. Saksan tasotestiin ei tarvitse ilmoittautua. Saksan kielen tasotestin voi suorittaa Moodlessa.

Venäjä

Venäjän kielestä ei järjestetä tasotestiä. Jos olet epävarma mikä venäjän kurssi sopii sinulle, ota yhteyttä venäjän kielen yliopisto-opettaja Varpu Pöntyseen.

 

Korvaavat kielikokeet

Korvaavalla kielikokeella voidaan korvata toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen pakollisia peruskursseja. Korvaavaan kielikokeeseen voivat osallistua ne opiskelijat, joilla on lukion yleiskielitaitoa laajempi ja erikoistuneempi kielitaito, kuten esim. opistotasoisia kieliopintoja tai työelämän kokemusta. Jos olet suorittanut aikaisemmin toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa kieliopintoja, voit anoa suoraan kieliopintojen korvaamista. Korvaavat kokeet edellyttävät opiskelijalta oman alan tieteellisen tekstin hyvää ymmärtämistä ja terminologian tuntemusta. Korvaavia kokeita pidetään kerran lukuvuodessa ja ne pidetään yleensä syyslukukaudella. Korvaavaan kokeeseen voi osallistua vain kerran.

Päivitetty 17.09.2019 - Opiskelijat
Login