Kieliopinnot

Vaasan yliopiston tutkintoihin sisältyy pakollisia opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä sekä yhdessä tai kahdessa vieraassa kielessä. Kieli- ja viestintäopintojen määrä ja sisältö vaihtelevat tutkinnoittain. Vaadittavat opinnot löydät Kielikeskuksen opinto-oppaasta sekä koulutusalojen opinto-oppaista. Kieliopintojen vähimmäismäärän lisäksi voit sisällyttää kieliopintoja tutkintoon sivuaineina tai vapaavalintaisina opintoina.

Suunnittele kieliopintosi huolella, jotta ne sopivat luontevasti omaan opintosuunnitelmaasi. Kursseilla on kunkin oppiaineen suosittelema suoritusjärjestys, eikä kaikkia kursseja järjestetä joka lukukausi. Useiden eri kielten kurssien suorittaminen samanaikaisesti ei ole suositeltavaa, koska kielten kurssit ovat intensiivisiä ja niiden suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

Kurssin suoritustapa ilmenee kurssikuvauksesta. Kursseista voidaan järjestää kirjallinen tentti kurssin päätyttyä. Kieliopinnoissa edellytetään aktiivista osallistumista kurssin luentoihin ja harjoituksiin sekä harjoitustöiden suorittamista kurssin aikana. Opiskelijan suorituksia arvioidaan jatkuvasti kurssin kuluessa ja suoritukset vaikuttavat tentistä saadun arvosanan lisäksi kurssin kokonaisarvosanaan.

Kieliopintoihin liittyvää opintoneuvontaa antavat Kielikeskuksen amanuenssi sekä kursseista vastaavat opettajat.  Tutkintokohtaisiin erityiskysymyksiin vastaavat koulutusalojen ohjauksesta vastaavat henkilöt, mm. koulutusvastaavat, amanuenssit ja asiantuntijat.

Päivitetty 21.08.2019 - Verkkotoimitus
Login