Kesäkoulut

Vaasan yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden ottaa kesälukukausi paremmin käyttöön tukemalla vaihto-opintoja partneryliopistojemme kesäkursseilla. Kesäkoulut soveltuvat hyvin sellaisille opiskelijoille, jotka eivät voi osallistua lukukauden/vuoden mittaiseen vaihtoon ja niitä suositellaankin ensisijaisesti sellaisille hakijoille.

Opiskelu kesäkursseilla kestää usein noin kahdesta viikosta kahteen kuukauteen riippuen opintojen määrästä. Kesäkoulut koostuvat hyvin erilaisista kokonaisuuksista hinnan ja sisällön puitteissa, joista opiskelijan tulee ottaa selvää partneriyliopiston sivuilta.

Osa kesäkouluja järjestävistä yliopistoista asettaa hakijoille vaatimuksia, ja tästä syystä kesäkouluja järjestävät partneriyliopistomme on asetettu kolmeen kategoriaan.

Kategoria 1

Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat parteneriyliopistot vaativat kesäkouluille nimeämisen kotiyliopiston toimesta. Kesäkouluun ei ole lukukausimaksua, mutta näihin kesäkouluihin saattaa olla rajattu määrä paikkoja. Siksi opiskelijan tlee hakea nimeämistä Vaasan yliopistolta annettuun määräaikaan mennessä.

Kategoria 2

Toiseen kategoriaan kuuluvat partneriyliopistojen kesäkouluihin liittyy lukukausimaksu, joka on opiskelijoillemme alennettuun hintaan. Saadaksesi alennetun hinnan kotiyliopistosi on nimettävä sinut kohteeseen, tai sinun on todistettava partneriyliopistollemme olevasi Vaasan yliopistolla kirjoilla. Olethan yhteydesssä Liikkuvuuspalveluihin, miten kyseisen koulun kohdalla toimitaan.

Kategoria 3

Kolmanteen kategoriaan kuuluvat partneriyliopistot eivät välttämättä vaadi kesäkoululle nimeämistä kotiyliopiston puolesta. Opiskelijan tulee maksaa mahdollinen lukukausimaksu. Opiskelijan ei tarvitse hakea nimeämistä Vaasan yliopistolta.

Muut kesäkoulut

Voit vapaasti etsiä partneriyliopistojemme sivuilta heidän järjestämiään kesäkouluja, sillä kaikki eivät järjestä kesäkouluja  / ole meille ilmoittaneet kesäkouluistaan, jotka saattavat kuulua johonkin em. kategorioista. Löydät kaikki aktiiviset opiskelijaliikkuvuuspartneriyliopistomme tästä linkistä.

Voit vapaasti hakea muiden ulkomaisten korkeakoulujen kesäkouluihin. Näihin ei saa Vaasan yliopistolta matka-apurahaa.

 

Huomioi kesäkoulujen hakujen päättymispäivämäärät! Opiskelijan tulee hakea itse kesäkouluun kunkin kesäkoulun oman hakuprosessin mukaisesti.

Nimeämisen hakeminen

Jos haet Kategoria 1:n (ja joissain tapauksissa 2:n) kesäkouluihin, tulee sinun hakea nimettyä paikkaa Vaasan yliopistolta. Hakuprosessi toimii samalla tavalla kuin vaihto-opintoihin haettaessa. Täytäthän sähköisen hakemuksen järjestelmässä ja liitäthän siihen motivaatiokirjeen. Tämän jälkeen toimitathan saatekirjeen Liikkuvuuspalveluihin (Luotsi 106).

Linkin sähköiseen hakujärjestelmään ja lomakkeiden pohjat löydät täältä.

Jokaisella kesäkoululla on omat hakuaikansa, joten toimitathan hakemuksen annettuun määräaikaan mennessä. Hakuajat löydät Kategorioiden alasivuilta löytyvistä taulukoista. Taulukoita päivitetään kevään kuluessa.

 

Apurahat

Kaikkiin Vaasan yliopiston partneriyliopistojen kesäkouluihin on mahdollisuus saada apurahaa reunaehtojen mukaisesti. Apurahaa voi saada Vaasan yliopistossa läsnäoleva opiskelija, jonka opinnot ovat edistyneet suunnitelmallisesti. Apurahan myöntämisen mittarina käytetään suositusta 30op /läsnäoltu lukukausi sekä valmistumista viiden/kahden vuoden määräajassa, sekä tähän lisättävä kahden vuoden lisäaika.

 

Apuraha, kesäkoulun kesto ja vaaditut opintopisteet

  • 400 EUR: vähintään 2 viikkoa ja  5 opintopistettä
  • 600 EUR: vähintään 4 viikkoa ja 10 opintopistettä
  • 800 EUR vähintään 6 viikkoa ja 15 opintopistettä
  • 1000 EUR: vähintään 8 viikkoa ja 20 opintopistettä

Apurahoja myönnetään vastikkeellisesti. Apurahojen saamisen ja pitämisen ehtona on opiskelijan tulee tehdä selvitys opintojen soveltuvuudesta ja hyväksiluvusta (Learning Agreement) ennen kesäkoulun alkamista osana apurahan hakua. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 5op / 2vk partneriyliopiston tarjoamia kesäkouluopintoja, joista saat heiltä opintosuoritusotteen.Kopio suoritusotteesta tulee toimittaa liikkuvuuspalveluihin. Suoritetut opinnot tulee hyväksilukea VÄLITTÖMÄSTI Vaasan yliopiston tutkintoon.

 

Apurahan hakeminen

Palautathan seuraavat dokumentit Liikkuvuuspalveluihin määräaikaan mennessä:

  • omaohjaajan allekirjoittama Learning Agreement
  • Apurahasitoumuslomake
  • vaihtoyliopiston kesäkoulun hyväksymiskirje tai -sähköposti (jos kesäkoulu vaatii ensin Vaasan yliopiston nimeämisen, hyväksymisdokumentti toimitetaan jälkikäteen)

Haettaessa Kategoria 1 ja 2 kohteisiin liitteet tulee palauttaa ennen Vaasan ylipiston hakuajan päättymistä. Kategoria 3 kohteisiin haettaessa liitteet tulee palauttaa Liikkuvuuspalveluihin  joko 15.6 tai 15.8 mennessä.

Opiskelijat, jotka tällä hetkellä ovat vaihtokohteessa  lukukauden/vuoden mittaisessa vaihdossa ja jatkavat opintojaan. ko. kohteen kesäkoulussa eivät ole oikeutettuja apurahaan. Apurahaa ei myöskään myönnetä kotimaisiin kesäkouluihin.

Päivitetty 05.03.2020 - Opiskelijat
Login