Vaasan yliopiston matka-apuraha

Matka-apuraha

Harjoitteluun ulkomailla on mahdollista hakea Vaasan yliopiston myöntämää matka-apurahaa, jonka suuruus on enintään 1000 euroa. Matka-apuraha on tarkoitettu harjoittelusta aiheutuviin matkakuluihin. Apurahaa voivat hakea läsnäolevat Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat. Matka-apurahoja myönnetään vuosittain viisi.

Matka-apuraha on kertaluontoinen korvaus, jonka suuruus määräytyy opiskelijan toimittaman matkakustannusarvioin mukaan. Matka-apurahaa ei välttämättä myönnetä kattamaan matkakustannuksia kokonaisuudessaan, vaan se voi olla myös osa matkan kokonaisrahoitusta.  Matka-apurahaa ei myönnetä takautuvasti. Mikäli harjoittelu, johon apurahaa on myönnetty, peruuntuu tai keskeytyy tai harjoittelun ajankohta muuttuu, tulee siitä ilmoittaa välittömästi urapalveluihin ja palauttaa myönnetty tuki.

Matka-apurahaa ei myönnetä, mikäli opiskelijan harjoittelu on Opetushallituksen organisoimaa tai Erasmus-harjoittelua tai opiskelijalla on Vaasan yliopiston myöntämä harjoitteluvoucher tai opiskelija saa siihen jonkin muun apurahan. Myöskään ulkomaisen opiskelijan kotimaassaan suorittamaan harjoitteluun ei myönnetä matka-apurahaa.

Edellytykset

  • Matka-apuraha myönnetään ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun, joka kestää vähintään kolme kuukautta.
  • Opiskelijalla tulee olla hakuhetkellä opintorekisterissä vähintään 160 opintopistettä tai hänen tulee olla Vaasan yliopiston maisterivaiheen opiskelija.
  • Opiskelijan tulee liittää harjoittelu Vaasan yliopistossa suorittamaansa tutkintoon.
  • Opiskelija valmistuu ylempään korkeakoulututkintoon vasta harjoittelun päätyttyä.
  • Vaasan yliopisto maksaa matka-apurahan opiskelijan ilmoittamalle tilille.
  • Opiskelijan tulee käyttää apurahaa vain harjoittelusta aiheutuviin matkakuluihin.
  • Mikäli harjoittelu, johon apurahaa on myönnetty, peruuntuu tai keskeytyy tai harjoittelun ajankohta muuttuu, tulee siitä ilmoittaa välittömästi urapalveluihin ja palauttaa myönnetty tuki.
  • Opiskelija huolehtii itse tarvittavien vakuutusten ottamisesta.
  • Viimeistään kahden kuukauden kuluttua harjoittelun päättymispäivästä opiskelijan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta tai 1–2 -sivuinen vapaamuotoinen harjoitteluraportti sekä matkakuitit Urapalveluihin.
  • Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, voidaan apuraha periä takaisin.

Hakeminen

Matka-apurahaa voi hakea ympäri vuoden harjoittelupaikan saatuaan. Matka-apurahaa haetaan matka-apurahahakemuksella. Hakemukseen tulee liittää harjoitteluhops, ansioluettelo ja matkakustannusarvio. Hakemukset liitteineen toimitetaan Vaasan yliopiston urapalveluihin. Opiskelijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. Myönteisen päätöksen pohjalta tehdään matka-apurahasopimus. Matka-apuraha maksetaan päätöksestä seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Matka-apuraha tulee käyttää hakemuksessa mainittuun kohteeseen hakemuksessa mainittuna aikana. Opiskelijan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta tai harjoitteluraportti sekä matkakuitit kahden kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä urapalveluihin harjoittelu(at)univaasa.fi.

Ennen kuin haet matka-apurahaa, kannattaa tiedustella mahdollisuutta saada Erasmus-apurahaa.

Päivitetty 20.02.2019 - Verkkotoimitus
Login