Erasmus-harjoittelun apuraha

Opiskelijalla on joka tutkintotasolla (kandi, maisteri ja tohtori) käytössään 12kk, jotka voi jakaa haluamallaan tavalla harjoittelu- ja opiskeluvaihdon välillä. Erasmus+ ohjelma käynnistyi lukuvuodesta 2014/2015 eteenpäin. Jo tätä aikaisemmin Erasmus-vaihdossa olleet voivat lähteä toistamiseen vaihtoon, jos aikaisemmalta tutkintotasolta on kuukausia käyttämättä (esim. olit 6kk harjoitteluvaihdossa, voit käyttää vielä 6 opiskeluvaihtoon). Uudelle tutkintotasolle siirryttäessä myös jo vanhassa ohjelmassa liikkunut opiskelija saa uudet 12kk.

Harjoitteluun voi hakeutua Vaasan yliopistossa läsnäoleva opiskelija, jonka opinnot ovat edistyneet suunnitelmallisesti. Apurahan myöntämisen mittarina käytetään suositusta 30op /läsnäoltu lukukausi sekä valmistumista viiden/kahden vuoden määräajassa, sekä tähän lisättävä kahden vuoden lisäaika.

Harjoittelun tulee olla osa tutkintoasi. Tämä on mahdollista, vaikkei se olisikaan pakollinen osa sitä. Harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon tulee keskustella etukäteen yksikön harjoitteluvastaavan kanssa. Yksikkökohtaisista harjoitteluun liittyvistä ohjeistuksista löydät tietoa opinto-oppaasta, tiedekuntasi kotisivuilta, sekä harjoittelusta vastaavalta henkilöltä, joiden yhteystiedot löytyvät Liittäminen tutkintoon-kohdasta.

Erasmus-harjoittelupaikka

Opiskelijan tulee itse hankkia harjoittelupaikkansa, ei kuitenkaan maksullisten työharjoitteluja tarjoavien järjestöjen kautta. Harjoittelupaikkana voi olla yritys, yksityinen tai julkinen organisaatio toisessa Erasmus-ohjelmaan osallistuvassa Euroopan maassa. Harjoittelupaikkana ei kuitenkaan saa olla opiskelijan kotimaan suurlähetystöt, EU-rahoituksella rahoitetut organisaatiot ja EU-ohjelmia koordinaoivat kansalliset toimistot eikä CIMOn tarjoamat harjoittelupaikat. Jos harjoittelupaikalla on kytköksiä Suomeen ja/suomen kieleen (yritys on suomalainen, asiakkaat suomalaisia jne.) on opiskelijan tarkistettava erikseen ja selvitettävä organisaatiolta kuinka harjoittelun kansainvälisyys täyttyy (kollegat, työkieli, jne.)

 

Harjoittelupaikkoja kannattaa etsiä esim.

Kesto

Erasmus-harjoittelun pituus tulee olla vähintään 2 kk ja enintään 12kk. Harjoittelun kestoa suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava, ettei yliopiston myöntämää komission harjoittelu-apurahaa voi välttämättä saada koko harjoittelun ajaksi, etenkin jos sen kesto on yli 6 kk. Harjoittelun tavallinen kesto on 3-4 kk.

Apurahan hakeminen

Itse harjoittelupaikan hakemiseen kannattaa varata runsaasti aikaa ja haku paikkaan tapahtuu luonnollisesti työpaikan määrittelemän ajan puitteissa. Voidakseen hakea Erasmus-harjoitteluapurahaa tulee opiskelijalla jo olla harjoittelupaikka. Erasmus-harjoitteluapurahan hakuajat päättyvät 15.2, 15.5, 15.8, 15.11. Haku tulisi ajoittaa harjoittelua edeltävään päättyvään hakuaikaan, mutta onnistuu myös jälkikäteen. Se käsitellään seuraavassa haussa ja jos apurahaa on mahdollista saada, voidaan se maksaa harjoittelun jälkeen.

Apurahan hakijan tulee palauttaa seuraavat lomakkeet Liikkuvuuspalveluihin määräpäivään mennessä:

  • Training Agreement: Sopimus työharjoittelusta, jossa opiskelija, työnantaja ja tiedekunnan/laitoksen harjoitteluvastaava sopivat allekirjoituksin harjoittelun kestosta, sisällöstä ja siitä saatavasta opintopistemäärästä. Harjoittelu tulee hyväksyä osaksi Vaasan yliopistossa suoritettavaa tutkintoa. Tästä syystä sinun tulee keskustella harjoitteluvaihdosta hyvissä ajoin laitoksesi harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa selvittääksesi yksikön kannan ja vaatimukset harjoitteluun. Agreementin täyttävät ja allekirjoittavat ensin opiskelija ja organisaatio (työtehtävät, laadunvarmistus, monitorointi jne. ) ja tämän jälkeen opintopisteet myöntävä henkilö.
  • Grant Agreement: opiskelija täyttää ensimmäisen sivun tummennetut kohdat ja allekirjoittaa dokumentin.
  • (jos harjoittelupaikalla kytköksiä Suomeen / suomen kieleen, mukaan liitetään erillinen selvitys (vapaamuotoinen A4) kuinka harjoittelupaikan kansainvälisyys täyttyy.)

Lomakkeet löytyvät vaihto-opiskelun Lomakkeet-sivulta.

Apuraha pyritään myöntämään kaikille harjoittelukuukausille. Apurahojen suuruus vaihtelee vuosittain tuen kokonaismäärästä ja lähtevien opiskelijoiden määrästä riippuen sekä kohdemaasta riippuen.

Lukuvuonna 2020/21 Komission määrittämiin kalliin hintatason maihin (Denmark, Iceland, Ireland, Lichtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, United Kingdom) kuukausittainen apuraha on 620 EUR

Komission määrittämiin halvan hintatason maihin (Austria, Belgium, Bulgaria Croatia, Czech Republic, Cyprus, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, Former Yugoslav Republic of Macedonia) kuukausittainen apuraha on 570EUR

Apuraha perustuu vaihdon kokonaiskuukausimäärään ja tästä vajaaksi jääviin / yli meneviin päiviin, joista peritään takaisin / maksetaan lisää apurahaa (5 päivän joustovara). Lisätietoa vuosittain kesä/joulukuussa suoraan Erasmus-vaihoon valituille.

Lisäksi Erasmus-ohjelma tukee erityistarpeita omaavien henkilöiden esteetöntä osallistumista ohjelmaan. Tähän erityisryhmään katsotaan kuuluvan henkilöiden, joiden osallistuminen Erasmus-ohjelmaan ei olisi fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vuoksi mahdollista ilman ylimääräistä taloudellista tukea. Samoin myös perheelliset opiskelijat ovat oikeutettuja lisätukeen. Lisätietoa Liikkuvuuspalveluista.

Erasmus-tukea ei voi jos saa jo yliopistolta muuta tukea harjoitteluun. Erasmus-tukea harjoitteluun voi saada ainoastaan kerran per tutkintotaso.

Käytännön asioita

Opiskelijan ja vastaanottavan organisaation tulee solmia erillisen harjoittelu- tai työsopimus kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti (työehdot, työajat, työvakuutus yms.).

Erasmus-ohjelman sääntöjen mukaan opiskelijalla on oltava harjoittelun ajan  työtapaturma-, sairaus- ja vastuuvakuutus. Näiden hankkimisesta vastaa joko vastaanottava organisaatio tai opiskelija itse hankkimalla ne vakuutusyhtiöstä. Palkattomassa harjoittelussa Vaasan yliopisto on vakuuttanut opiskelijat työtapaturmien osalta, muut vakuutukset opiskelijan on hankittava itse.

Erasmus-ohjelmaan kuuluu myös pakollinen OLS-kielitesti ennen ja jälkeen harjoittelun. Tästä seuraa tietoa apurahapäätöksen jälkeen.

Harjoitteluun lähtevät voivat osallistua vapaaehtoisesti myös vaihto-opiskeljoiden orientaatioihin, etenkin kulttuuriorientaatioon. Lisätietoja orientaatiosta.

Harjoittelun jälkeen

Viimeistään kaksi kuukautta harjoittelun päättymisen jälkeen tulee liikkuvuuspalveluihin palauttaa kopio työtodistuksesta tai training agreementin kolmas sivu.

Opiskelija saa sähköpostiinsa linkin Komission omaan kyselyyn harjoittelusta, joka tulee tehdä. Samoin kuin OLS-kielestin harjoittelun jälkeinen testi, josta myös tulee linkki sähköpostiin.

Tämän lisäksi opiskelijan tulee tehdä akateemisen yksikön vaatimat toimenpiteet, jotta harjoittelun opintopisteet merkitään tutkintoon.

Päivitetty 22.04.2020 - Opiskelijat
Login