Kansainvälistymisvalmiudet

valittu3.jpg

Vaasan yliopisto on liiketoimintaorientoitunut yliopisto, joka on kansainvälisesti ja valtakunnallisesti menestyvä sekä tehokkaasti verkottunut monialainen tutkija ja kouluttaja. Opiskelijamme tunnetaan hyvistä liiketoimintaosaamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvistä valmiuksista. Strategian mukaisesti kaikkien alojen kandidaatin tutkintoon sisältyy 10 op kansainvälistymisvalmiuksia (intercultural competenece). Haluamme, että opiskelijamme ovat valmistuttuaan valmiita toimimaan nykypäivän kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä Suomessa tai ulkomailla.

Tarjoamme eri tapoja kansainvälistymisvalmiuksien hankkimiseen. Voit suorittaa opintoja ulkomailla joko vaihto-opiskelun, työharjoittelun tai kieliharjoittelun kautta. Maailman voi kohdata myös Vaasassa opiskelemalla kulttuurienväliseen viestintään ja/tai toimintaan liittyviä kursseja, muita kursseja vierailla kielillä, vieraan kielen kursseja ja käsittelemällä kansainvälisyyteen liittyvää aihetta lopputyössä. Kansainvälistymisvalmiuksia voi hankkia myös vapaa-ajalla ryhtymällä kansainvälisten opiskelijoiden tutoriksi, kielikaveriksi tai osallistumalla kansainvälisten opiskelijajärjestöjen toimintaan ja tapahtumiin. Osasta vapaa-ajan toimintaa saa opintopisteitä, osasta taas ei, mutta hauskaa ja hyödyllistä toimintaa yhtä kaikki. Vapaa-ajan toimintaa koordinoi ensisijaisesti ylioppilaskunta.

Joka yksiköllä on omat suosituksensa ja tapansa kansainvälistymisvalmiuksien hankintaan, joten muista tarkistaa yksikkösi vaatimukset joko opintojen ohjauksesta tai opinto-oppaasta.

 

Päivitetty 22.10.2018 - Verkkotoimitus
Login