Jatko-opinnot

Tutkimustyöstä kiinnostuneet voivat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen hakea Vaasan yliopiston jatko-opiskelijaksi.

Tutkijankoulutuksessa tähdätään ensisijaisesti tohtorin tutkintoon, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa ensin lisensiaatin tutkinnon. Tohtorin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua, kehittyy itsenäiseksi tutkijaksi ja kasvaa osaksi tiedeyhteisöä. Tutkinnossa painottuu perusteellinen syventyminen tieteellisiin teorioihin ja kyky tuottaa uutta tieteellistä tietoa.

Tohtorin tutkinnon keskeisin suoritus on väitöskirjatutkimus, jonka lisäksi tutkintoon kuuluu tieteellisiä jatko-opintoja. Tohtorin tutkinto mitoitetaan siten, että sen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen neljässä vuodessa. Tohtorin tutkinnon suorittaneet toimivat vaativissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla sekä Suomessa että ulkomailla.

Tutkijankoulutusta organisoi Vaasan yliopiston tutkijakoulu. Koulutukseen voi hakeutua kaksi kertaa vuodessa: hakuajat päättyvät vuosittain huhtikuun ja lokakuun lopulla. Opiskelijat hakevat suoraan tohtoriohjelmiin, jotka kattavat Vaasan yliopiston kaikki tutkimusalat.

Tarkempia tietoja jatko-opinnoista ja hakemisesta löydät Vaasan yliopiston tutkijakoulun sivulta.

Päivitetty 19.06.2017 - Verkkotoimitus
Login