Hallintotieteiden täydentävät AHOT-ohjeet

Hallintotieteiden AHOT-ohjeita on täydennetty seuraavasti:

(tiedekuntaneuvoston päätös 11.6.2012):

Yleisiä periaatteita

  • Kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä kandidaatin tutkinnon osia ei voi käyttää maisterin tutkintoon ja päinvastoin.
  • Hyväksiluettavat opinnot eivät saa sisältyä toiseen tutkintoon eivätkä olennaisesti ylittää minimilaajuista tutkintoa (180 op/120 op).
  • Muualla suoritettuina opintoina voidaan hyväksilukea ainoastaan kokonaisia opintojaksoja, keskeneräisiä tai osasuorituksia ei hyväksilueta.

1) Opintojen sisällyttäminen

  • Sivuaineeksi katsotaan jonkun yliopiston tutkintovaatimusten mukainen kokonaisuus, joka on laajuudeltaan vähintään 25 opintopistettä. Sivuaineeksi hyväksyttävän oppiaineen tulee olla sisällöltään yhteiskuntatieteellisen alan tutkintoon soveltuva. Myös 25 opintopistettä suppeampia opintoja voidaan sisällyttää vapaasti valittaviksi opinnoiksi.

2) Opintojen korvaaminen

  • Aiempaan tutkintoon kuuluvilla opinnoilla voi hakea korvaavuutta edellyttäen, että aiempi tutkinto on vähintään samantasoinen, johon korvattavat opinnot sijoittuvat ja että korvattavat opinnot ovat pakollisia opintosuorituksia (esim. kieli- ja viestintäopinnot sekä yleis- ja metodiopinnot).
    • Mikäli muualla suoritetut opinnot ovat laajuudeltaan hallintotieteiden tutkintovaatimuksia suppeammat, voidaan edellyttää suoritusten täydentämistä.
  • Ammattikorkeakoulututkinnon perusteella korvataan HTK-tutkintoon sisältyviä opintoja tiedekuntaneuvoston erikseen tekemän päätöksen perusteella.
  • Keskeneräisten ammattikorkeakouluopintojen perusteella hyväksiluettavat opinnot (määrä ja korvattavat opintojaksot) harkitaan tapauskohtaisesti.

Hyväksilukemisen hakeminen

Hakemukset liitteineen toimitetaan AHOT-vastaavalle, amanuenssi Susanna Mäenpäälle.

Päivitetty 02.12.2015 - Opiskelijat
Login