Liiketoimintaosaamisen opinnot


Vaasan yliopiston strategian mukaisesti kaikkien alojen kandidaatin tutkintoon sisältyy liiketoimintaosaamisen opintoja.

Vaasan yliopiston opiskelijoille tarjotaan opintojen aikana liiketoimintaosaamisen perustuntemus. Muille kuin kauppatieteellisen alan opiskelijoille tarjotaan johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin yleiset periaatteet sisältävä opintojakso LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op.

Kauppatieteiden opiskelijoille

Kaikille kauppatieteiden opiskelijoille sisältyvät kandidaatin tutkintoon opintokokonaisuudet Liiketoiminnan perusteet 25 op ja Liiketoiminnan kehittäminen 28 op. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden avulla opiskelija hahmottaa kauppa- ja talouselämän toimintakenttää ja siihen liittyviä ilmiöitä.

Liiketaloustieteellisissä oppiaineissa osa liiketoimintaosaamisen opinnoista luetaan pää- tai sivuaineen opintoihin. Talousoikeuden, taloustieteen, tietotekniikan tai tuotantotalouden pääaineopiskelijoille, jotka valitsevat sivuaineekseen jonkin liiketaloustieteistä, osa liiketoimintaosaamisen opinnoista voidaan lukea liiketaloustieteen sivuaineopintoihin tai vaihtoehtoisesti opiskelijalle voidaan merkitä sivuaineeksi 53 opintopisteen laajuinen Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus.

Hallintotieteiden, kielten, tekniikan ja viestintätieteiden opiskelijoille

Tekniikan opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon sisältyy opintojakso Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op. Opintojakson tavoitteena on antaa sinulle yleiskuva liiketoimintaan liittyvistä käsitteistä, liiketoiminnan syy- ja seuraussuhteista ja toimintaperiaatteista. Jaksolla opit liiketoimintaan liittyvien raporttien ja dokumenttien lukutaitoa ja saat valmiudet liiketaloustieteiden opintojen jatkamiseen.

Hallintotieteiden kandidaattiopiskelijat voivat suorittaa opintojakson Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op tai korvata sen suorittamalla vähintään 5 op laajuisen opintojakson seuraavista oppiaineista: johtaminen, markkinointi, laskentatoimi ja rahoitus tai taloustiede.

Kielten ja viestintätieteiden kandidaattiohjelmien opiskelijat voivat korvata Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op -opintojakson myös jollakin muulla vähintään 5 opintopisteen laajuisella liiketoimintaosaamisen opintojaksolla.

LITO liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus

Verkko-opintoina suoritettava Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat sisällyttää tutkintoonsa kauppatieteen laajan sivuaineen. Opintoihin ei voi osallistua kauppatieteen alan opiskelijat. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan 10 suomalaisen yliopiston yhteistyönä. Katso Opiskelijan ohje Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuudesta.

Päivitetty 19.06.2019 - Verkkotoimitus
Login