Opinnot

img_5367.jpg

Tutkintojen rakenteet ja sisällöt sekä muut tutkintoja koskevat keskeiset lukuvuosittaiset asiat esitetään opetussuunnitelmissa, jotka löytyvät koulutusalakohtaisista opinto-oppaista.

Akateemisten yksiköiden tarjoamien koulutusohjelmien ja pääaineopintojen lisäksi opiskelijat voivat suorittaa sivuaineopintoja muista oppiaineista. Opiskelija voi hakeutua sivuaineopintoihin myös muihin yliopistoihin tai korkeakouluihin näiden keskenään solmimien yhteistyösopimusten perusteella.

Vaasan yliopiston tutkintoihin sisältyy pakollisia opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä sekä yhdessä tai kahdessa vieraassa kielessä. Kieli- ja viestintäopintojen määrä ja sisältö vaihtelevat tutkinnoittain.

Vaasan yliopiston linjauksen mukaisesti yliopiston opiskelijoille tarjotaan opintojen aikana valmiudet kansainvälistymiseen ja liiketoimintaosaamisen perustuntemus. Kansainvälistymisvalmiudet voivat muodostua esim. vaihto-opiskelusta tai muista vieraalla kielellä suoritetuista opinnoista. Muille kuin kauppatieteellisen alan opiskelijoille tarjotaan johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin yleiset periaatteet sisältävä opintojakso Johdatus liiketoimintaosaamiseen.

Suurimpaan osaan Vaasan yliopiston tutkinnoista sisältyy kaksi kirjaston järjestämää tiedonhankintakurssia. Tiedonhankintataidot 1 -kurssin voi suorittaa ensimmäisen lukuvuoden syys- tai kevätlukukaudella tai korvata kokeella, joka järjestetään ennen kurssin alkua. Tiedonhankintataidot 2 -kurssi järjestetään samanaikaisesti kandidaatintutkielmaseminaarin tai siihen valmistavan opintojakson yhteydessä.Päivitetty 27.06.2018 - Verkkotoimitus
Login