Sivuaineet

Tutkintoon sisältyy 25 opintopisteen laajuinen sivuaine.

Mikäli opiskelijan aikaisempi tutkinto on kauppatieteellsieltä alalta, voi opiskelija valita vapaasti sivuaineen. Mikäli aikaisempi tutkinto on muulta kuin kauppatieteelliseltä alalta, on opiskelijan valittava kauppatieteellisen alan sivuaine.

Opintojaan voi suunnata valitsemalla sivuaineen sopivalla tavalla. Esimerkiksi johtamisen ja organisoinnin sivuaine tukee hyvin IT-alan johtamistehtäviä, kuten tietohallintojohtamista ja projektipäällikön töitä. Tuotantotalouden sivuaine tukee tuotannon eri alojen ja näkökulmien hallintaa, ja talousoikeuden tarjoama innovaatio-oikeudean sivuainekokonaisuus tukee laaja-alaisesti erilaisia IT-alan tehtäviä.

Vaasan yliopiston tarjoamista oppiaineista kauppatieteelliseksi sivuaineeksi soveltuvat

  • johtaminen ja organisaatiot
  • taloustiede
  • laskentatoimi ja rahoitus
  • markkinointi
  • talousoikeus (tarjoaa mm. Innovaatio-oikeuden sivuaineen)
  • tuotantotalous
Päivitetty 11.02.2019 - Verkkotoimitus
Login