Pääaine tietojärjestelmätiede

Opintojen keskeisiä osa-alueita ovat tietojärjestelmien suunnittelu, ohjelmistojen kehittämismenetelmät sekä tietotekniikan soveltaminen organisaatiossa ja ihmisen työvälineenä. Opinnoissa käydään läpi yritysten ja organisaatioiden tarvitsemien tietojärjestelmien suunnittelua käyttäjät huomioiden. Erilaiset ohjelmistojen kehittämismenetelmät, kuten ketterät menetelmät, tulevat tutuiksi, kuten myös IT-projektien hallinta sekä ohjelmistoliiketoiminnan kysymykset. Opinnoissa käsitellään myös tietojärjestelmien käytettävyyttä ja käyttäjälähtöisyyttä. Tarjoamme mahdollisuuden kehittää hyviä perustaitoja yritysten tietojärjestelmien kehittämiseen, kuitenkin mahdollistaen erikoistumisen energia-alan tietojenkäsittelyllisiin kysymyksiin.

Syventävät opinnot sisältävät laaja-alaisesti ohjelmistotekniikan ja tietojärjestelmätieteen opintoja, aihealueina muun muassa tietojärjestelmäprojektin hallinta ja tutkimus, tietojenkäsittelytoiminnan johtaminen, ohjelmistoliiketoiminta, algoritmit ja ohjelmointi sekä ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus. Monitieteisyys näkyy myös siinä, että syventäviä opintoja voi laajentaa ICT-juridiikan ja/tai kognitiotieteen opintojaksolla.

Opintojaan voi suunnata myös valitsemalla sivuaineen sopivalla tavalla. Katso sivupalkin linkistä lisätietoja sivuaineesta.

Päivitetty 11.02.2019 - Verkkotoimitus
Login