Opinnot

Kauppatieteiden maisterin opinnot rakentuvat pääsääntöisesti saman alan kandidaatin tutkinnon päälle.

Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja se muodostuu:

  • yhteisistä opinnoista,
  • menetelmäopinnoista,
  • yleis-, kieli- ja viestintäopinnoista,
  • pääaineen syventävistä opinnoista,
  • sivuaineopinnoista sekä
  • vapaasti valittavista opinnoista.

Pääaineen syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä, josta opinnäytetyön osuus on 30 opintopistettä.

Mikäli opiskelija valitaan suorittamaan pelkästään kauppatieteiden maisterin tutkintoa, akateeminen yksikkö voi hakijan aikaisemmasta koulutustaustasta riippuen vaatia täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävät opinnot voivat olla enintään 60 op. Täydentäviä opintoja voidaan soveltuvin osin sisällyttää maisterin tutkintoon (sovitaan HOPSissa).  Täydentävät opinnot tulisi suorittaa maisterin tutkinnon ensimmäisen opintovuoden aikana.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 24.06.2019 - Verkkotoimitus
Login