Yleistä tietoa

Koulutusohjelman keskeisiä osa-alueita ovat tietojärjestelmien suunnittelu, ohjelmistojen kehittämismenetelmät ja tietotekniikan soveltaminen organisaatioissa ja ihmisten työvälineenä.

Koulutusohjelma antaa valmiudet hyödyntää tietotekniikkaa teknisten ja hallinnollisten järjestelmien kehittämisessä teollisuuden ja erilaisten organisaatioiden korkeaa taloudellista ja tietoteknistä osaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Koulutus sopii henkilöille jotka ovat kiinnostuneet ammateista, joissa yhdistetään tietoteknistä ja kaupallista osaamista ja jotka haluavat käyttää tietotekniikkaa ja uusimpia teknologioita yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytysten parantamiseen.  Koulutus sopii myös henkilöille jotka ovat teknisesti suuntautuneita, mutta jotka haluavat myös tuntea yrityksen toimintaa teknologian soveltamisalueena.

Valmistumisen jälkeen

Tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet yritysten tietohallinnon johto- ja asiantuntijatehtäviin sekä tekniikan alan yritysten asiakasprojektien johto-, konsultointi- ja asiantuntijatehtäviin.  Valmistuneet voivat toimia myös erityyppisissä kehittämistehtävissä, kuten tuotekehittäjinä ja ohjelmistokehittäjinä, mutta myös johtotehtävissä projektipäällikköinä ja tietohallintojohtajina.  Tutkinnosta saa myös valmiuksia toimia käytännön tehtävissä, kuten ohjelmistosuunnittelijoina, www-toteuttajina, asiakastuen vastaavina, testaajina, kouluttajina, ja tietojärjestelmäasiantuntijoina.

Koulutusohjelmasta valmistuu kauppatieteen maisteriksi (KTM) pääaineena tietojärjestelmätiede.  Maisteriohjelman jälkeen opintoja voi jatkaa tohtorin tutkintoon teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa.

Päivitetty 11.02.2019 - Verkkotoimitus
Login