panorama_vima.jpg

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän asiantuntijaksi

Nykymaailman nopeissa muutoksissa viestinnän merkitys korostuu. Yhteiskunnassa tarvitaan yhä enemmän ja monipuolisempaa viestinnän osaamista ja ymmärtämistä. Tulevaisuuden viestintäosaaja hallitsee viestinnän keinot ja välineet, hän on avoin uusille virtauksille ja muutoksille ja osaa suhtautua muutoksiin avoimesti ja analyyttisesti. Siksi maisterintutkinto Viestinnän monialaisessa maisteriohjelmassa antaa arvokasta osaamispääomaa olipa tuleva työtehtävä sitten yrityksissä, järjestöissä tai julkisissa organisaatioissa.

Maisteriohjelmassa on kaksi opintosuuntaa, jotka ovat organisaatioiden viestintä ja digitaalinen media.

Organisaatioiden viestinnässä perehdytään organisaatioiden viestinnän eri muotoihin ja sisältöihin. Organisaatioiden viestinnällisiä ongelmia lähestytään monitieteisesti yhdistelemällä viestinnän tutkimuksen lähtökohtia organisaatiotutkimuksen eri näkökulmiin. Opintoihin kuuluu myös julkisjohtamista ja valinnaisia kauppatieteen opintojaksoja.

Digitaalisessa mediassa perehdytään digitaalisten medioiden nykytilaan, historialliseen kehitykseen ja muutoksien hallintaan. Tutkimuksellisena pohjana toimivat mediatutkimus ja digitaalisen viestinnän tutkimus. Opintoihin kuuluu myös talousoikeuden opintoja.

Ohjelmassa on myös tilaa vapaasti valittaville opinnoille, mikä antaa opiskelijalle mahdollisuuden räätälöidä tutkinnosta haluamansa näköisen. Suosittuja muita opintoja ovat mm. johtaminen, markkinointi, kielet, julkisoikeus tai innovaatio-oikeus.

Koulutusohjelmasta saa jatko-opinto-oikeuden viestintätieteisiin. Ohjelmasta valmistuvat toimivat esimerkiksi viestintäsuunnittelijoina, konsultteina, kouluttajina, sisällöntuottajina, tiedottajina, viestintäpäälliköinä, verkkotoimittajina tai tutkijoina.

Viestinnän monialaisesta maisteriohjelmasta vastaa koulutusohjelman johtaja, professori Merja Koskela.

Päivitetty 13.10.2020 - Verkkotoimitus
Login