panorama_vima.jpg

Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän asiantuntijaksi

Viestinnän monialaisen maisteriohjelman VIMAn opinnot antavat monitieteisen kuvan viestinnästä. Viestintäprosessia tarkastellaan kielentutkimuksen, mediatutkimuksen, digitaalisen viestinnän sekä organisaatioiden viestinnän näkökulmasta.

Opinnot antavat valmiudet monialaisiin viestinnän ja media-alan tehtäviin. Opiskelija voi valita, suuntautuuko organisaatioiden viestintään vai digitaalisen mediaan.

Organisaatioiden viestintä antaa valmiuksia toimia viestinnän työtehtävissä yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Suuntautumisvaihtoehdossa tarkastellaan viestinnän roolia organisaatioissa sekä viestintäongelmia ja niiden ratkaisuja. Tutkimuksellisesti painotetaan viestinnän ja kielentutkimuksen lähestymistapoja. Suuntautumisvaihtoehto voi tietyin edellytyksin antaa jatko-opintokelpoisuuden viestintätieteiden lisäksi suomen kielen jatko-opintoihin.

Digitaalinen media antaa opiskelijalle valmiuksia verkkoviestintään liittyviin ja journalistista osaamista painottaviin työtehtäviin. Digitaalista mediaa tarkastellaan erityisesti käyttäjän ja osin myös suunnittelun näkökulmasta. Suuntautumisvaihtoehto pohjautuu mediatutkimuksen teorioihin, ja tutkimuksessa tarkastelun kohteita ovat muun muassa sosiaalinen media, blogit ja digitaaliset pelit. Suuntautumisvaihtoehto antaa jatko-opintokelpoisuuden viestintätieteiden jatko-opintoihin.

Merja Koskela
professori, ohjelman johtaja

Päivitetty 05.07.2016 - Verkkotoimitus
Login