Erikoistumisopinnot: Terminologinen tutkimus

Terminologiseen tutkimukseen erikoistuminen on tarkoitettu maisteriopintoihin jatkaville opiskelijoille ja jo työelämässä oleville, jotka haluavat syventää tietojaan ja taitojaan ammattikielistä, termeistä, käsitteistä, ontologioista, tietorakenteista ja niiden käytöstä teknisen ja muun erikoistiedon esittämiseen ja välittämiseen.

Erikoistumisopinnot suoritetaan verkko-opintoina. Terminologisen tutkimuksen opiskelijoiden muutkin opinnot on pitkälti mahdollista suorittaa verkon välityksellä (Moodle, videoyhteys, ym.)

Terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnot 20 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • TEVI3011 Terminologiatyö ja termistönhallinta, 5 op
  • TEVI3007 Teknisen tiedon visualisointi, 5 op
  • TEVI3008 Terminologinen projekti, 5 op
  • TEVI3010 Terminologisen tutkimuksen syventämiskurssi, 5 op

Erikoistumisopinnot antavat valmiuksia työuralle erilaisissa kielellistä ja käsitteellistä tarkkuutta vaativissa teknisen viestinnän ammateissa, monikielisen viestinnän tehtävissä, terminologian asiantuntijatehtävissä ja projekti- ja koordinaatiotehtävissä.

Terminologista osaamista ja alan työmenetelmiä tarvitaan kääntämiseen, tietojärjestelmiin, verkkosivustojen suunnitteluun, tiedonhallintaan ja -mallintamiseen, tekniseen viestintään, kieliteknologiaan, digitaalisten palvelujen kehittämiseen ym. liittyvässä toiminnassa. Näitä tehtäviä löytyy niin yksityiseltä kuin julkiseltakin puolelta, pienistä ja suurista organisaatioista.

Kysy lisää!

Anita Nuopponen Anita Nuopponen 
Professori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8395
Fabriikki F236 
Päivitetty 28.03.2019 - Opiskelijat
Login