panorama_tevi_header.jpg

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Viestintää, tietojärjestelmätiedettä ja kauppatieteitä - yhdessä paketissa

Teknisen viestinnän maisteriohjelma TEVI yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden, tietojärjestelmätieteen ja kauppatieteiden opintoja. Koulutusohjelman opinnoissa keskeisiä teemoja ovat käytettävyys, käyttäjälähtöisyys ja käyttäjäkokemus.

Ohjelmassa teknistä viestintää tarkastellaan erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän informaation tuottamisena, välittämisenä ja vastaanottamisena. Viestintä tapahtuu yhä useammin verkossa ja mobiilisti - etenkin erilaisten tietojärjestelmien välityksellä. Tärkeää opinnoissa onkin ihmisen ja tietokoneen välisen viestinnän suunnittelu ja erityisesti erilaisten käyttäjäryhmien tarpeiden huomiointi ohjelmien, tietojärjestelmien ja ohjeistusten suunnittelussa ja laadinnassa.

Ohjelman järjestävät yhteistyössä viestintätieteiden (markkinoinnin ja viestinnän yksikkö) ja tietojärjestelmätieteen (tekniikan ja innovaatiojohtamisen) oppiaineet. Siitä voi valmistua joko filosofian maisteriksi tai kauppatieteiden maisteriksi. Viestintätieteiden pääaineopiskelijat suorittavat filosofian maisterin tutkinnon ja syventävät opintojaan joko tietojärjestelmätieteen tai terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnoilla. Kauppatieteiden maisteriksi opiskelevat suuntautuvat tietojärjestelmätieteeseen.

Ohjelmassa on lisäksi myös vahva kauppatieteellinen painotus. Filosofian maisteriksi opiskelevilla liiketoimintaosaamisen opinnot antavat monipuolisen kuvan liiketoiminnan osa-alueista. Kauppatieteiden maisteriksi opiskelevat syventävät aiempaa liiketaloudellista osaamistaan kauppatieteellisessä sivuaineessa.

Teknisen viestinnän maisteriohjelman johtajina toimivat yliopisto-opettaja Suvi Isohella (viestintätieteet) ja yliopisto-opettaja Juho-Pekka Mäkipää (tietojärjestelmätiede).

Päivitetty 22.03.2020 - Verkkotoimitus
Login