panorama_immersion.jpg

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma

Opiskele kielikylpyopettajaksi - valmistut myös luokanopettajaksi ja aineenopettajaksi

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma on syksyllä 2014 Vaasan yliopistossa alkava uusi koulutus, joka sisältää ruotsin kielen opinnot, luokanopettajan monialaiset opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot.

Opiskelijat suorittavat koulutusohjelmassa sekä humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) että filosofian maisterin tutkinnon (FM). Koulutus järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Valmistuttuaan  opiskelija voi toimia luokanopettajana, aineenopettajana ja erityisesti kielikylpyopettajana peruskoulussa.

Päivitetty 27.09.2019 - Verkkotoimitus
Login