panorama_new_ccs.jpg

Comparative Cultural Studies / Vergleichende Kulturstudien

Kulttuuri- ja kirjallisuusalan asiantuntijaksi

Maisterikoulutusohjelma antaa vahvan teoreettisen ja käytännöllisen pohjan erilaisten kulttuuri-ilmiöiden, kirjallisuuden ja mediatekstien analysointiin ja ymmärtämiseen monikulttuurisessa kontekstissa.

Opinnoissa perehdyt kulttuurin monimuotoisiin mekanismeihin ja ilmiöihin sekä siihen, kuinka ne vaikuttavat yhteiskunnassa. Tutustut uskomusjärjestelmiin ja valtarakenteisiin kuten etnisyyteen, kansallisuuteen ja sukupuoleen sekä eri tutkimusmenetelmiin kuten vertailevaan kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimukseen.

Ohjelman opinnot antavat hyvät tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaidot, opit kriittistä ajattelua ja saat erinomaiset valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin.

Voit opiskella joko englanniksi, saksaksi tai halutessasi molemmilla kielillä.

Päivitetty 27.09.2019 - Verkkotoimitus
Login