panorama_leh0747_m.jpg

Markkinoinnin johtaminen

Marketing makes sense

Yritykset tarvitsevat erottuakseen ja menestyäkseen luovaa, mutta asiakaslähtöistä strategista markkinointia. Markkinointi on asiakasarvon rakentamista, kilpailuedun kehittämistä, suhdejohtamista ja vastuullista liiketoimintajohtoa. Markkinointi on kysyntään ja kilpailuun liittyvien ongelmien paikallistamista, niiden analysointia ja ratkaisemista. 

Markkinoinnin alaan kuuluvissa työtehtävissä korostuvat luova ongelmanratkaisu, analyyttinen ajattelu, suhdejohtamisen taidot, vuorovaikutteinen kommunikaatio sekä kuluttaja- ja asiakaslähtöiset toimintatavat. Näiden taitojen rakentaminen muodostaa markkinoinnin opetusohjelman ytimen. Tavoitteena on opiskelu, joka tuottaa itsenäisiä, omaehtoiseen ajatteluun kykeneviä markkinoinnin ammattilaisia.

Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmassa hankit sekä tiedollisia että taidollisia valmiuksia toimia moninaisissa markkinoinnin asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tuemme monipuolisten opiskelumuotojen avulla ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä, analyyttistä ja luovaa ajattelua, suhdejohtamisen ja kommunikaation taitoja sekä kuluttaja- ja asiakaslähtöisten toimintamallien ymmärrystä.

Maisterin tutkinnon suoritettuasi

  • osaat johtaa markkinointia asiakas- ja kuluttajalähtöisen arvon tuottamiseksi.
  • ymmärrät markkinoinnin roolin yrityksen strategisen kilpailuedun rakentajana.
  • hallitset markkinatiedon analysoinnin ja argumentoinnin työkalut.

Vapaasti valittavien opintojen sekä sivuaineopintojen kautta voit itse vahvistaa omaa erityisosaamistasi ja näin profiloida tutkintoasi. Olemme suunnitelleet kolme vapaavalintaista, mutta vaihtoehtoista opintokokonaisuutta, jotka ovat

  • Business, trade and service
  • Tuotteet, brändit ja innovaatiot
  • Viestintä, media ja markkinat

Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmasta valmistut kauppatieteiden maisteriksi. Maisterin tutkinto antaa valmiudet edetä Markkinoinnin tohtoriohjelmaan.

 

Huom! Järjestämme säännöllisesti Mark-Cafén, jotta voimme vaihtaa ajatuksia opiskelijoiden kanssa vapaamuotoisesti. Tiedotamme näistä kahvihetkistä Markkinoinnin Facebook-sivuilla. Muistathan liittyä myös Markkinoinnin opiskelijoiden moodleen !

Päivitetty 09.08.2016 - Verkkotoimitus
Login