panorama_busynezz_23.jpg

Liiketoiminnan kehittäminen (Kokkola)

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiuksia yritysten kehittämistehtäviin, kykyä analysoida yritysten kehittämistarpeita, organisoida ja toteuttaa kehittämistoimintaa, arvioida sen vaikuttavuutta ja luoda organisaatioon toimintamalleja ja -käytänteitä, joiden varassa organisaatio oppii ja kehittyy jatkuvasti vuorovaikutuksessa toimintaympäristönsä kanssa.

Maisteriohjelma tarjoaa johtamisen ja erityisesti henkilöstöjohtamisen osaamista yritystoiminnan kehittämisen tarpeisiin. Ohjelma tarjoaa hyvän tiedollisen perustan ymmärtää liiketoiminnan kestävän kehittämisen problematiikkaa verkottuvassa ja dynaamisessa toimintaympäristössä.

 

Modernit opetusmetodit, joustavat opintojärjestelyt, intensiivijaksoina järjestettävä lähiopetus ja verkkokurssit mahdollistavat kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamisen myös motivoituneille, työelämässä oleville opiskelijoille. Lähiopetus järjestetään pääosin perjantai-iltaisin ja lauantaisin Kokkolan yliopistokeskuksessa.

Päivitetty 23.12.2016 - Verkkotoimitus
Login