Sivuaineet

Henkilöstöjohtamisen erikoistumisalueeksi valinneille suositellaan sivuaineiksi talousoikeutta, laskentatoimen opintoja, aikuiskasvatusta tai psykologiaa. Vapaavalintaisina opintoina suoritettavaksi opinnoiksi suositellaan monipuolisia liiketoimintaosaamista vahvistavia opintoja. Erityisen sopivia ovat laskentatoimen ja talousoikeuden opinnot. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan maisteriopintojen teemoihin liittyvä työharjoittelu (7 op) sisällytettäväksi pää- tai vapaavalintaisiin opintoihin.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 12.11.2012 - Verkkotoimitus
Login