Sivuaineet

Henkilöstöjohtamisen erikoistumisalueeksi valinneille suositellaan sivuaineiksi talousoikeutta, laskentatoimen opintoja, aikuiskasvatusta tai psykologiaa. Vapaavalintaisina opintoina suoritettavaksi opinnoiksi suositellaan monipuolisia liiketoimintaosaamista vahvistavia opintoja. Erityisen sopivia ovat laskentatoimen ja talousoikeuden opinnot. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan maisteriopintojen teemoihin liittyvä työharjoittelu (7 op) sisällytettäväksi pää- tai vapaavalintaisiin opintoihin.

Päivitetty 12.11.2012 - Verkkotoimitus
Login