panorama_img_1290m_m.jpg

Taloustiede

Taloustiede on kiinnostava ja yleissivistävä oppiaine. Se auttaa muodostamaan kokonaiskuvan taloudestamme ja ympäristöstä, jossa yritykset toimivat. Taloustiede eli englanniksi economics on johtava teorianmuodostaja taloustieteissä. Se on myös ainoa kauppatiede, jossa jaetaan Nobel-palkinto.

Kansantalouden asiantuntijoita kutsutaan ekonomisteiksi. Ekonomistin osaamista on perinteisesti tarvittu talouden seurantaan ja tutkimukseen, mutta talouden analysointi ja sen lainalaisuuksien tuntemus on hyödyksi kaikissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää nykyisin kansantalouden toiminnan syvällistä tuntemusta. Taloustieteen opiskelu tarjoaa näkemystä ja valmiuksia näihin kokonaistaloudellista osaamista vaativiin tehtäviin. Sen opiskelu kehittää kykyjä analyyttiseen, strategiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Taloustiede luo osaamista seuraavilla alueilla:

  • ekonomistin monialainen tieto ja taito
  • kokonaistaloudellisten mittarien tuntemus ja kyky kokonaistaloudelliseen analyysiin
  • yritysmaailman, erityisesti rahoitussektorin tuntemus
  • kansainvälisen talouden, integraation ja globaalitalouden lainalaisuuksien tuntemus
  • ympäristötalous, tulonjako ja hyvinvoinnin mittaaminen
  • henkilöstön taloustieteen ja työmarkkinoiden asiantuntijuus.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon taloustieteessä suorittaneet ovat sijoittuneet työelämässä usein johto-, asiantuntija- tai tutkimustehtäviin. Monet Vaasan yliopistosta valmistuneet taloustieteilijät työskentelevät pankeissa, rahoitusalalla, liike-elämän asiantuntijoina tai taloushallintotehtävissä. Myös julkisen hallinnon, eri järjestöjen sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten palveluksessa työskentelee paljon taloustieteilijöitä.

Taloustieteilijöitä löydät työelämästä mm. seuraavilla nimikkeillä: ekonomisti, rahoituspäällikkö, tutkija, taloussuunnittelija, analyytikko, sijoitusasiantuntija tai projektipäällikkö.

Päivitetty 06.03.2018 - Verkkotoimitus
Login