panorama_opiskelijat_09_m.jpg

Talousoikeus

Talousoikeuden pääaineopinnot tuottavat opiskelijoista laki- tai veroekonomin, joilla on ekonomin yleisten valmiuksien lisäksi merkittäviä erityisvalmiuksia. Laki- ja veroekonomille laki ei ole pelkästään toiminnan puitteet asettava säännöstö vaan myös väline yritystoiminnan tehokkaaksi järjestämiseksi.

Laki- ja veroekonomin opinnot antavat pätevyyden toimia yrityksen yleisjohdossa sekä taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon johtotehtävissä. Talousoikeudesta valmistuneet toimivat esimerkiksi yrityksen toimitusjohtajina, hallinto- tai henkilöstöpäällikköinä, rahoitusjohtajina, Compliance Officereina, talousjohtajina, kiinteistöpäällikköinä ja Business Controllereina.

Laki- ja veroekonomina voit myös harjoittaa itsenäistä yritysjuridiikkaan perustuvaa liiketoimintaa ja tarjota muille yrityksille juridiseen osaamiseen perustuvia palveluja. Näitä voivat olla esimerkiksi verokonsultointi, tilintarkastus- ja kirjanpitotehtävät, perintätehtävät, yritysjuridiikkaa koskevat toimeksiannot sekä liikkeenjohdon konsultointi.

Päivitetty 25.02.2013 - Verkkotoimitus
Login