Kauppatieteiden maisteriohjelmat

Kauppatieteellisessä tiedekunnassa voit suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon useassa eri koulutusohjelmassa. Maisterin tutkinnon opinnot rakentuvat pääsääntöisesti saman alan kandidaatin tutkinnon päälle. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet saavat myös ekonomin arvon.

Kauppatieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet maisterit ovat sijoittuneet työelämässä esim. toimitusjohtajaksi, markkinointipäälliköksi, talousjohtajaksi, controlleriksi, osakemeklariksi, tilintarkastajaksi tai brändijohtajaksi.

Teknillisessä tiedekunnassa kauppatieteiden maisterin tutkinnon, ns. teollisuusekonomikoulutuksen, voi suorittaa seuraavissa maisteriohjelmissa ja pääaineissa: Master's Programme in Industrial Management, tietojärjestelmätiede tai teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma. Maisterin tutkinnon opinnot rakentuvat pääsääntöisesti saman alan kandidaatin tutkinnon päälle.

Teknillisestä tiedekunnasta valmistuneiden maistereiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Koulutus antaa valmiudet suuntautua teollisuuden ja organisaatioiden taloudellista, tietojärjestelmätieteellistä tai tuotantoteknistä osaamista vaativiin tehtäviin.

Päivitetty 12.10.2016 - Verkkotoimitus
Login