Opinnot lkv 2018-19

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma (HTM 120 op)

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman toteuttamisesta ja sisällöstä vastaa Vaasan yliopisto. Opetus toteutetaan pääosin Helsingissä. Opiskelijat ovat Vaasan yliopiston varsinaisia tutkinto-opiskelijoita. Ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat hallintotieteiden maisterin tutkinnon (120 op), jonka opintosuunta on sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Hallintotieteiden maisterin tutkinto, opintosuunta sosiaali- ja terveyshallintotiede (120 op), tutkintorakenne:

Sosiaali- ja terveyshallintotiede 85 op:

 • HTMH3200 Julkinen strateginen johtaminen 5 op
 • HTMH3300 Julkiyhteisön talouden johtaminen 5 op
 • HTMH3400 Muutos, johtaminen ja kompleksisuus 5 op
 • HTMH3411 Sosiaali- ja terveydenhuolto osana kokonaisturvallisuutta 5 op
 • HTMH3412 Sosiaali- ja terveysjärjestelmien tulevaisuudet 5 op
 • HTMH3413 Hyvinvointi ja johtajuus 5 op
 • HTMH3602 Vertailevan organisaatio- ja johtamistutkimuksen menetelmät 5 op
 • HTMH3450 Tutkimusseminaari 10 op
 • HTMH3460 Pro gradu -tutkielma 40 op

Viestintä- ja kieliopinnot 5 op:

 • KSUOH9211Tieteellinen kirjoittaminen 5 op

Muita opintoja 30 op, jotta 120 op tulee täyteen

 • OPISH0018 HOPS 1 op
 • Muita opintoja vähintään 29 op
Päivitetty 11.06.2018 - Verkkotoimitus
Login