panorama_kampus.jpeg

Aluetiede

Aluetiede - soveltavaa maantiedettä, jossa tarkastellaan yhteiskunnan alueellista organisoitumista

Aluetieteen maisteriopinnoissa painopisteitä ovat aluetalous ja aluekehittäminen. Aluetaloudessa korostuvat rakenteet ja toimijat. Aluerakenteita ovat esimerkiksi yhdyskunta- ja liikennejärjestelmät, toimijoita yritykset, organisaatiot ja ihmiset. Aluekehittämisessä perehdytään mm. kuntasuunnitteluun ja Euroopan Unionin aluepolitiikkaan. Aluetiede liikkuu monilla tasoilla alkaen paikallisyhteisöistä ja päätyen globaaleihin ilmiöihin.

Aluetieteen maisteriopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle edellytykset työskennellä aluetalouden ja aluekehittämisen asiantuntijatehtävissä sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Aluetieteilijät työllistyvät enimmäkseen kuntien, maakuntien ja valtion palvelukseen. Muita mahdollisia työnantajia ovat EU:n komissio ja muut kansainväliset organisaatiot sekä kaupan, liikenteen ja matkailualan yritykset.

Seija Virkkala
professori, ohjelman johtaja

Päivitetty 08.11.2019 - Verkkotoimitus
Login