panorama_nuija.jpg

Julkisoikeus

Julkisen vallan käyttö, yksilön oikeudet ja velvollisuudet

Moderni julkinen hallinto on oikeudellisesti säänneltyä toimintaa, mikä edellyttää hallintoon liittyvän juridiikan osaamista. Julkisoikeuden opintosuunnan opinnoissa käsitellään monipuolisesti julkisen hallinnon, erityisesti valtion ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena ovat julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Päähuomio on hallinto-oikeudessa ja perus- ja ihmisoikeuksissa, mutta myös hallinnon erityisaloilla, kuten sosiaalioikeudessa ja kunnallisoikeudessa.

Suoritettuaan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon julkisoikeuden opintosuunnassa opiskelija osaa arvioida julkista toimintaa oikeudellisesta näkökulmasta ja osaa arvioida hallinnon asiakkaiden ja muiden osallistuvien oikeuksia ja julkisen vallan velvollisuuksia näitä kohtaan.

Julkisoikeuden maisteriopinnot antavat hyvät valmiudet toimia julkisen hallinnon arvostetuissa akateemisissa asiantuntijatehtävissä.

Päivitetty 08.11.2019 - Verkkotoimitus
Login