panorama_oppimistavat_e1a4530.jpg

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Tulevaisuuden viestintäosaajaksi

Kolmevuotisen kandidaattiohjelman ydin on laaja-alaisen viestintänäkemyksen välittäminen opiskelijoille. Viestinnän opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu.

Ohjelmassa yhdistetään erikoisala- ja organisaatioviestinnän, mediatutkimuksen ja pelitutkimuksen sisältöjä monitieteisesti uutta arvoa luovalla tavalla. Teoreettinen osaaminen yhdistyy luontevasti viestintä- ja mediataitojen oppimiseen. Digitaalisuus on olennainen osa oppimista: se on sekä väline että analyyttisen tarkastelun kohde.

Koulutusohjelman perustaa täydennetään liiketoimintaosaamisen ja kansainvälisiä valmiuksia kehittävien opintojen avulla.

Päivitetty 23.01.2019 - Verkkotoimitus
Login