Opinnot

Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä.

Opinnot muodostuvat:

  • kaikille opiskelijoille yhteisistä perusopinnoista
  • opintosuuntakohtaisista opinnoista ja kandidaatin tutkielmasta
  • vapaasti valittavista opinnoista.

Perusopinnot ovat kaikille yhteiset ja niiden tarkoituksena on antaa mahdollisimman laaja-alainen teoreettinen ja yleisteknillinen pohja myöhemmille suunnan ja sivuaineen opinnoille. Sisältönä on yliopisto-opintoihin johdattelevia opintoja, matemaattisluonnontieteellisiä perusaineita, kieliopintoja, tietotekniikkaa sekä muita tekniikan alojen perusopintoja.

Suunnan aineopintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija suunnan keskeisten tieteenalojen teorioihin, menetelmiin sekä ongelmakokonaisuuksiin. Ne auttavat myös teoriaopintojen soveltamisessa käytännön ongelmanratkaisussa sekä ammattialueen tehtäväalueen kehittämisessä.

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisältyä esimerkiksi harjoittelua tai mitä tahansa mielenkiintoisilta tuntuvia opintoja Vaasan yliopiston tai jonkin muun tiedekorkeakoulun opintoihin kuuluvia opintoja, jotka tukevat opintojen kokonaissisältöä.

Päivitetty 09.10.2013 - Verkkotoimitus
Login