Yleistä tietoa

Tekniikan kandidaatin tutkinnon voit suorittaa seuraavissa suunnissa:

  • Sähkö- ja energiatekniikka
  • Informaatiotekniikka
  • Tuotantotalous

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit valita DI-tutkintosi suunnaksi

  • Energiatekniikan
  • Sähkötekniikan
  • Automaatio ja tietotekniikan
  • Wireless Industrial Automationin
  • Industrial Systems Analyticsin

Sähkötekniikan painopistealoja ovat sähkön tuotanto (hajautettu  tuotanto,  uusiutuvat  energialähteet, tuulivoima), sähköverkot (sähkönjakelutekniikka,  sähköjärjestelmien suojaus, sähköverkkojen tietoliikenne) ja sähkön käyttö (sähkökonekäytöt, taajuusmuuttajat, muut tehoelektroniikkalaitteet).

Automaatiotekniikka on tietotekniikan ja modernin elektroniikan soveltamista niin teollisuuden automaatiotehtäviin (robotit, automaatiolaitteet, mittalaitteet) kuin esimerkiksi hyvinvointitekniikkaankin (sairaalalaitteet, kuvantaminen). Teknisiin ongelmiin etsitään optimoituja ratkaisuja tietoteknisin menetelmin.

Energiatekniikan syventymiskohteita ovat diesel- ja kaasumoottorit, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat, polttoaineet sekä uusiutuva energia.

Ohjelmistotekniikka auttaa ymmärtämään informaatiotekniikan takana olevista teorioita sekä antaa valmiuden soveltaa tietotekniikkaa myös muilla tekniikan aloilla. Ohjelmistotekniikassa keskeisintä on tietojärjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen.

Tuotantotalouden tekniikan opinnot antavat sinulle valmiuksia ja menetelmiä kehittää ja johtaa energiajärjestelmiä kokonaisuuksina. Näkökulmia ovat teknologia, ihminen ja organisaatio. Kandivaiheessa rakennat vahvaa matemaattista ja teknologista perusosaamista.

Communications and Systems Engineering –opintojen opetukseen kuuluvat sellaiset ohjelmistot, teknologiat ja järjestelmät, joita tarvitaan langattoman tietoliikenteen eli tietoliikenneverkkojen ja palveluiden tuottamiseen,  esim. matkapuhelinverkot ja langaton automaatio. Tietoliikennetekniikan opetuskieli on perusopintojen jälkeen englanti. Ei sisäänottoa vuonna 2017, tilalle Wireless Industrial Automation.

Perustutkinto-opiskelijat valitaan suorittamaan sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoa tai ainoastaan diplomi-insinöörin tutkintoa. Kandidaatin tutkintoa suorittamaan valitulla on oikeus opiskella diplomi-insinöörin tutkintoon ilman välivaiheen karsintoja. Tällöin opiskelijan on kuitenkin ensin suoritettava alempi korkeakoulututkinto ennen ylemmän tutkinnon suorittamista. Kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot ovat erillisiä tutkintoja eivätkä voi sisältää samoja opintoja.

Päivitetty 12.10.2016 - Verkkotoimitus
Login